Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Léčebně rehabilitační péče

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZLRP Z 1 1P česky
Přednášející:
Jiří Nedělka (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je veden jako teoretický celek. Jeho cílem je získávání vědomostí a dovedností v oblasti fyzioterapie, ale i rehabilitace. Součástí předmětu je uvedení do základů balneologie a rehabilitace v ošetřovatelské péči v kontextu aplikace ošetřovatelského procesu, ale důraz je kladen i na zajištění a návaznost péče ve spolupráci s fyzioterapeutem. Předmět je koncipován takovým způsobem, aby studujícím pomohl pochopit problematiku v širších souvislostech a současně se naučili předcházet problémům a řešit již vzniklé komplikace, jako je např. imobilizační syndrom s cílem co nejvyššího stupně zachování soběstačnosti nemocných.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: úspěšné absolvování písemného testu, test obsahuje 20 otázek typu multiple choice, za každou správně zodpovězenou otázku je možné získat 1 bod, body se při nesprávné odpovědi neodečítají, otázky jsou nabízeny s možnými 3 variantami odpovědí (a-c, 1 a více odpovědí může být správných); celkový výsledek je součtem všech výše uvedených požadavků.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Polohování, zásady správné manipulace s pacientem.

2. týden Pasivní a aktivní cvičení.

3. týden Péče o dýchací cesty, dechová gymnastika.

4. týden Včasná mobilizace, péče o mobilitu, prevence imobilizačního syndromu.

5. týden Koncept bazální stimulace.

6. týden Soběstačnost.

7. týden Kinestetika.

8. týden Prevence TEN.

9. týden Základy balneologie, lázeňská léčba.

10. týden Aplikace tepla, chladu.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ÁDRAPOVÁ, Mariana, Iva CHWALKOVÁ, Věra NOVOTNÁ a Lenka GRASSLOVÁ. Dechová rehabilitace po úrazech. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2016, 11 s. ISBN 978-80-88159-38-4.

•FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace® pro ošetřující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy: praktická příručka pro pracující v sociálních službách, dlouhodobé péči a ve speciálních školách. 2. vydání. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2018, 204 s. ISBN 978-80-907053-1-9.

•JANDOVÁ, Dobroslava. Základy balneologie. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014, 440 s. ISBN 978-80-7013-573-0.

•KLUSOŇOVÁ, Eva a Jana PITNEROVÁ. Rehabilitační ošetřování klientů s těžkými poruchami hybnosti. Vyd. 3., upr. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014, 125 s. ISBN 978-80-7013-567-9.

•ŠTEFLOVÁ, Iva. Rehabilitace v kostce. Druhé, upravené vydání. Pelhřimov: [nakladatel není známý], 2018, 153 s. ISBN 978-80-270-3584-7.

Doporučená literatura:

•VAŠÍČKOVÁ, Lia. Dekubity a jejich prevence. Brno: Paracentrum Fenix, 2012, ISBN 978-80-270-1746-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-2
Nedělka J.
18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6139006.html