Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Skriptovací jazyky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMISKJ KZ 2 2C česky
Přednášející:
Radim Krupička (gar.)
Cvičící:
Radim Krupička (gar.), Lubomír Štěpánek
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je porozumět tématu skriptovacích jazyků a jejich aplikací, pochopit jejich výhody a nevýhody a jejich komplementaritu k systémovým jazykům. Studenti se seznámí s regulárními výrazy a nástroji pro zpracování textu. Předmět se soustředí na skriptovací jazyky v operačním systému Unix a skriptovací jazyky Python a Perl.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Studentovy znalosti se prověřují průběžným hodnocením semestrální práce a formou testů (2 testy), ze kterých lze získat až 100 bodů. Známku získa dle počtu získaných bodů a ECTS stupnice.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Skriptovací jazyky, výhody a nevýhody, přehled jazyků

2.Unix shell ? tvorba skriptů, editory

3.Unix shell ? základní programy, řízení úloh a procesů

4.Operace s textem, regulární výrazy, SED

5.BASH ? základní příznaky, proměnné, zpracování parametrů

6.BASH ? podmínky, cykly

7.AWK ? úvod do jazyka, základní příznaky, proměnné, funkce, podmínky cykly

8.Python ? úvod, konvence, datové typy, podmínky, funkce, proměnné, pole, cykly

9.Python ? kontejny, iterátory, generátory, funkcionální a objektově orientované programování

10.Python ? grafický výstup, čtení a zápis do souborů, kreslení grafů

11.Python ? knihovny pro zpracování dat NumPy

12.Python ? knihovny SciPy a SymPy

13.Perl ? úvod do jazyka, syntaxe, sémantika, knihovna funkcí

14.Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je porozumět tématu skriptovacích jazyků a jejich aplikací, pochopit jejich výhody a nevýhody a jejich komplementaritu k systémovým jazykům. Studenti se seznámí s regulárními výrazy a nástroji pro zpracování textu. Předmět se soustředí na skriptovací jazyky v operačním systému Unix a skriptovací jazyky Python a Perl.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] HARMS, Daryl D. a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python., 2. opr. vyd. Přeložil Ivo FOŘT, přeložil Lubomír ŠKAPA. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2161-0.

[2] SUMMERFIELD, Mark. Python 3: výukový kurz. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2737-7.

Doporučená literatura:

[3] SOBELL, Mark G. Mistrovství v Linuxu: příkazový řádek, shell, programování. Brno: Computer Press, 2007. Mistrovství. ISBN 978-80-251-1726-2.

[4] KYSELA, Martin. Perl: kompletní kapesní průvodce programátora. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1170-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-520
Krupička R.
Štěpánek L.

14:00–15:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5586106.html