Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Profesní tělesná výchova III. – horolezectví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZPTV3 Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Kurz lezení na umělé stěně a základy lanových technik.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: splnění lezeckých dovedností, uzlové techniky, sestrojení kladkostroje, techniky pádů a slaňování.

Požadavky na studenta: 90 % docházka, v případě zranění, nemoci, bude docházka omluvena na základě předložení lékařské zprávy.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Úvodní seznámení, základy navázání se na lano, základy jištění, bezpečnost.

2. týden Lezení na druholezce – opakování z předchozí hodiny, uzlová technika.

3. týden Džímarování, uzlová technika.

4. týden Technika pádů, vytrvalostní lezecký trénink.

5. týden Plnění zápočtových požadavků (technika pádů).

6. týden Nácvik lezení na prvolezce, postupové jištění.

7. týden Opakování z předchozí hodiny.

8. týden Nácvik slaňovací techniky.

9. týden Zápočet ze slaňování.

10. týden Nácvik sestavení kladkostroje, plnění zápočtových požadavků (uzlová technika).

11. týden Nácvik horního jištění a vytvoření jistícího stanoviště.

12. týden Plnění zápočtových požadavků (vytvoření jistícího stanoviště a horní jištění).

13. týden Opakování všech lanových a lezeckých technik, plnění zápočtových požadavků (sestavení kladkostroje).

14. týden Plnění zápočtových požadavků (lezení na prvolezce, postupové jištění).

Cíle studia:
Studijní materiály:

•Lezení. Dostupné z: https://www.utvs.cvut.cz/sporty/lezeni/.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6197106.html