Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCMPBP ZK 4 4P česky
Přednášející:
Marek Loužek (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je informování o hlavních aktérech a tendencích ve vývoji mezinárodních bezpečnostních vztahů a seznámení se základními teoretickými poznatky o možném využití hodnocení stavu v mezinárodních a národních podmínkách. Důraz je dále kladen na hlavní bezpečnostní hrozby na začátku 21. století, kam patří zejména terorismus a energetická bezpečnost. V neposlední řadě se kurz věnuje útokům na energetický sektor a válkám po roce 1990, jejich příčinám a důsledkům.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test, v případě nesplnění, ověření znalostí ústně.

Požadavky na studenta: vypracování seminární práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Konceptualizace bezpečnosti, teoretické přístupy v oblasti bezpečnosti, dimenze bezpečnosti, základní rysy bezpečnostních hrozeb a rizik. Pojetí mezinárodního prostředí bezpečnostní politiky a vztahů. Definice pojmů válka a mír.

2. týden Vývoj mezinárodních bezpečnostních vztahů a politiky ve 20. století.

3. týden Postbipolární svět a hlavní (asymetrické) hrozby na začátku 21. století.

4. týden Státní aktéři mezinárodního prostředí bezpečnostní politiky a vztahů. Spojené státy a Ruská federace.

5. týden Terorismus, historie a druhy terorismu: národní, mezinárodní a globální terorismu. Islám a terorismus na Blízkém východě.

6. týden Energetická bezpečnost, definice pojmu, historický vývoj, rozlišení energetické bezpečnosti spotře-bitelských a producentských států, geopolitika energetických zdrojů a přepravních tras.

7. týden Útoky na energetický sektor v oblasti Blízkého východu a severní Afriky.

8. týden Války po roce 1990, jejich příčiny a důsledky.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•EICHLER, J. A TICHÝ, L. USA a Ruská federace. Komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, 318 s. ISBN 978-80-87558-16-4.

•EICHLER, J. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál, 2009, 328 s. ISBN 978-80-7367-540-0.

•EICHLER, J. Od Hirošimy po Bělehrad; válka a mír v druhé polovině 20. století. Praha: Karolinum, 2014, 274 s. ISBN 978-80-246-2251-4.

•EICHLER, J. a kol. Bezpečnostní a strategická kultura mezinárodních organizací a ČLR. Praha: Oeconomia, 2013, 250 s. ISBN 978-80-245-1992-0.

•EICHLER, J. Od Sarajeva po Hirošimu; válka a mír v první polovině 20. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014,

230 s. ISBN 978-80-246-2179-1.

Doporučená literatura:

•SOULEIMANOV, E. (Ed.) Terorismus. Pokus o porozumění. Praha: SLON, 2010, 346 s. ISBN 978-80-7419-038-4.

•SOULEIMANOV, E. a kol. Energetická bezpečnost. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 262 s. ISBN 978-80-7380-331-5.

•VESELÝ, Z. Dějiny mezinárodních vztahů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, 608 s. ISBN: 978-80-7380-278-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-235
Loužek M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-235
Loužek M.
13:00–14:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5644406.html