Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Anatomie a fyziologie I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBAF1 Z,ZK 4 2P+1C+1L česky
Přednášející:
Radek Matlach (gar.)
Cvičící:
Ksenia Sedova
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Seminární výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně problémově a využívá aktivačních metodik ke zvýšení motivace studentů. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (např. ADAM a další). Po stránce teoretické i praktické bude hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Opatření proti snížení studijní neúspěšnosti:

Setrvalá, průběžná ústní i písemná zkoušení studentů během cvičení.

Zápočet podle průběžné práce během semestru (hodnotí cvičící)

Zkouška má písemnou a ústní část; písemná část je povinná pro možnost složit zkoušku ústně, hodnotí se výkon studenta při ústní zkoušce

Osnova přednášek:

1. Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. Kostra páteře. Komplex páteř - pánev. Kostra hrudníku.

4. Lebka.

5. Kostra končetin.

6. Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

7. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

8. Svalové skupiny - svaly zad, hlavy a krku,

9. Svalové skupiny - svaly hrudníku, břicha, svaly dna pánevního.

10. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. Výběrové téma

Osnova cvičení:

1. Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. Kostní spojení. Typy, charakteristika. Kloub, stavba a funkce.

4. Kostra páteře. Kostra hrudníku. Lebka.

5. Kostra končetin.

6. Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

7. Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

8. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

9. Svalové skupiny - svaly zad, břicha, hlavy, krku, svaly dna pánevního.

10. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. Konzultace, zápočet.

Cíle studia:

Anatomie - získat přehled o struktuře a složení lidského těla. Fyziologie - pochopení fungování živé hmoty na základě popisu živé buňky a výměnu chemických látek, energie a informací s prostředím.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]DYLEVSKÝ, Ivan. Základy funkční anatomie člověka. V Praze: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05249-5.

[2]DAUBER, Wolfgang. Feneisův obrazový slovník anatomie: obsahuje na 8000 odborných anatomických pojmů a na 800 vyobrazení. Vyd. 3. české. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1456-1.

[3]MOUREK, Jindřich. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3918-2.

[4]DYLEVSKÝ, Ivan. Dětský pohybový systém. Olomouc: Poznání, 2012. ISBN 978-80-87419-18-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-306
Sedova K.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Sedova K.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Sedova K.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Sedova K.
08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Sedova K.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Sedova K.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
St
místnost KL:K-306
Sedova K.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-2
Matlach R.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
místnost KL:K-306
Sedova K.
08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6176306.html