Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Tvorba webových aplikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKTWA Z,ZK 3 1P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s webovými aplikacemi a technologiemi. Hlavní důraz je kladen na základní principy, ale jsou také diskutovány konkrétní standardy, nástroje a techniky (např. PHP, jQuery, Angular JS). Předmět umožní studentům pochopit a vytvářet pokročilé webové aplikace.

Požadavky:

Zápočet: seminární práce, 1 praktický test (student musí získat alespoň 50 % bodů), splnění 10 průběžných úkolů. Zkouška: písemná.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Úvod do tvorby webových aplikací (architektura, protokoly, komunikace, přehled technologií).

2.Technologie na straně klienta (HTML, CSS, DOM, JavaScript, AJAX)

3.Technologie na straně serveru (úloha webového serveru, PHP, Node.js, databáze, Java Servlets a JSP, ASP.Net).

4.Frameworky pro vývoj webových aplikací (programový přístup, template engines, hybridní přístup, MVC).

5.Bezpečnost webových aplikací (mapování, SQL injection, cross-site scripting).

6.Praktická témata (přístupnost, user-experience, výkonnost, CDN, load-balancing, testování, hosting, užitečné nástroje).

7.Nové trendy (Single Page Applications, AngularJS, ReactJS)

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1.HTML, CSS.

2.PHP - zpracování dat z formuláře.

3.PHP - třídy, funkce.

4.PHP - práce s DB.

5.PHP - sessions.

6.JavaScript, AJAX.

7.Test.

8.Práce na vzorové úloze - MVC framework, instalace, konfigurace.

9.Práce na vzorové úloze - MVC framework, models.

10.Práce na vzorové úloze - MVC framework, controllers.

11.Práce na vzorové úloze - MVC framework, views.

12.CMS a blogovací systémy – instalace, design, pluginy.

13.CMS a blogovací systémy – tvorba vlastního pluginu.

14.Prezentace semestrálních prací.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]David Sklar, PHP 7 – Praktický průvodce nejrozšířenějším skriptovacím jazykem pro web, Zoner Press, 2018, ISBN:9788074133633

Doporučená literatura:

[1]Dafydd Stuttard, Marcus Pinto, The Web Application Hacker's Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws, 2nd Edition, Sep 2011, ISBN: 978-1-118-02647-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5957606.html