Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Neurotechnologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DANEU ZK 5 2P anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Předmět neurotechnologií a úloha technika; Nervová buňka, akční potenciál.

Základy měření biologických signálů; Základy zpracování biologických signálů.

Základy zpracování signálů v reálném čase; Pět lidských smyslů, elektronické

senzory. Svaly, srdce a jeho činnost. Nervová soustava, lidský mozek; EEG,

evokované potenciály; Audiovisuální stimulace, binaurální rytmy; Biologická

zpětná vazba; Biologická zpětná vazba s využitím EEG - Neurofeedback. Rozhraní

člověk (lidský mozek) - počítač, virtuální realita. Úvod do neuropsychologie,

testy. Shrnutí, světová centra výzkumu, trendy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, průběh zkoušky. Předmět neurotechnologií a úloha technika.

Nervová buňka, akční potenciál.

2. Základy měření biologických signálů.

3. Základy zpracování biologických signálů.

4. Základy zpracování signálů v reálném čase.

5. Pět lidských smyslů, elektronické senzory.

6. Svaly, srdce a jeho činnost.

7. Nervová soustava, lidský mozek.

8. EEG, evokované potenciály.

9. Audiovisuální stimulace, binaurální rytmy.

10. Biologická zpětná vazba.

11. Biologická zpětná vazba s využitím EEG - Neurofeedback.

12. Rozhraní člověk (lidský mozek) - počítač, virtuální realita.

13. Úvod do neuropsychologie, testy.

14. Shrnutí, světová centra výzkumu, trendy. Zopakování požadavků ke zkoušce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět neurotechnologií a úloha technika; Nervová buňka, akční potenciál.

Základy měření biologických signálů; Základy zpracování biologických signálů.

Základy zpracování signálů v reálném čase; Pět lidských smyslů, elektronické

senzory. Svaly, srdce a jeho činnost. Nervová soustava, lidský mozek; EEG,

evokované potenciály; Audiovisuální stimulace, binaurální rytmy; Biologická

zpětná vazba; Biologická zpětná vazba s využitím EEG - Neurofeedback. Rozhraní

člověk (lidský mozek) - počítač, virtuální realita. Úvod do neuropsychologie,

testy. Shrnutí, světová centra výzkumu, trendy.

Studijní materiály:

[1] Richard Rokyta a kol.: Fyziologie. ISV nakladatelství, Praha 2000, ISBN 80-

85866-45-5

[2] Jana Zvárová: Biomedicínská statistika I. Karolinum, Praha 2001, ISBN 80-

7184-783-0

[3] Faber, J.: Elektroencefalografie a psychofyziologie. ISV Praha 2001

[4] Designer`s Reference Manual. Analog Devices, Inc. 2001

[5] Don Anderson: Universal Serial Bus System Architecture, Addison-Wesley

Professional; 2 edition, April 3, 2001

[6] Richard Adam Crane, Siegfried F. Othmer, Martha C. Maldonado Rubi, David

Joffe, Susan Othmer, Timothy Tinius, David Sevier, Victoria L. Ibric, Chuck J.

Davis, Joe Horvat: Handbook of Neurofeedback: Dynamics and Clinical

Applications. The Haworth Press Inc, 2006, ISBN: 0789033607

[7] Jiří Hovorka, Tomáš Nežádal, Erik Herman, Ján Praško: Klinická

elektroencefalografe. Maxdorf, 1. vyd., 2003, ISBN: 80-7345-001-1

[8] Kreidl Marcel, Šmíd Radislav: Technická diagnostika - senzory, metody,

analýza signálu. BEN - technická literatura, 2006, ISBN 80-7300-158-6

[9] Kolářová Hana: Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Grada, 2006,

ISBN 80-247-1383-7

[10] Kulišťák, P.: Neuropsychologie. Portál Praha 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1038406.html