Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Tělesná výchova I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPTV1 Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Cílem kurzu je naučení nebo zdokonalení techniky všech plaveckých způsobů, skoků do vody, orientace ve vodě i pod vodou, informace o záchraně tonoucího a vyzkoušení dovedností s tím souvisejících.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: splnění plavecké zkoušky: skok do vody, 20 m pod vodou, 25 m prsa, 25 m znak a 25 m kraulem.

Požadavky na studenta: docházka, dvakrát za semestr je možné chybět neomluveně, při nemoci nebo zranění po předložení omluvenky od lékaře je absence omluvena.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. týden Úvodní informace, seznámení s požadavky, rozplavání.

2. týden Výuka plaveckého způsobu znak, výuka obrátky a startu.

3. týden Opakování naučených dovedností.

4. týden Výuka plaveckého způsobu kraul, výuka obrátky a startovního skoku.

5. týden Opakování dovedností z předchozích hodin, variace skoků z bloku.

6. týden Výuka plaveckého způsobu motýlek.

7. týden Vytrvalostní plavání.

8. týden Výuka plaveckého způsobu prsa, výuka obrátky a startu.

9. týden Opakování dovedností z předchozích hodin, vodní polo a plavání ve dvojici.

10. týden Skoky do vody z věže, záchrana tonoucího.

11.–13. týden Opakování dovedností, příprava na závěrečný test.

14. týden Plnění zápočtových požadavků.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Vzhledem k povaze předmětu není nabízena.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6596106.html