Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy patologické fyziologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZZPF ZK 2 2P česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Anatomie a fyziologie člověka II. (F7PBZAF2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se snaží studentům přiblížit a vysvětlit základní patofyziologické mechanizmy týkající se orgánových systémů lidského těla. Vychází ze znalosti fyziologie a je zaměřen na ozřejmění vzniku, vývoje a prezentace jednotlivých klinických jednotek a syndromů. Přednášky jsou koncipovány tak, aby umožnily využití znalostí patofyziologie při studiu klinických oborů a v samotné klinické praxi.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: znalosti v rozsahu látky přednesené na přednáškách a referenční literatury.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Patofyziologie vnitřního prostředí.

3. týden Patofyziologie metabolických poruch.

4. týden Patofyziologie krve.

5. týden Patofyziologie hemostázy a imunitního systému.

6.–7. týden Patofyziologie kardiovaskulárního systému.

8. týden Opakování látky.

9. týden Patofyziologie respiračního systému.

10. týden Patofyziologie ledvin.

11.–12. týden Patofyziologie trávicího systému.

13. týden Patofyziologie endokrinního systému.

14. týden Opakování látky.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6196906.html