Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Rehabilitační propedeutika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFRP ZK 3 1P česky
Přednášející:
Martina Lopotová (gar.), Aleš Příhoda
Cvičící:
Aleš Příhoda
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V rámci předmětu bude podán přehled o komplexu ucelené rehabilitace a postupů užívaných v rámci léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace. Studenti budou seznámeni se základní terminologií užívanou v rehabilitačním procesu. Základy některých postupů vyšetření ve fyzioterapii, základní fyzioterapeutické úkony.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

písemné prokázání znalostí

souhrnný závěrečný test - (multiple choice test - 30 otázek, max. 60 bodů) - minimální požadavek pro úspěšné splnění testu - 75 % (tj. 45 bodů)

Požadavky na studenta: znalost přednášené problematiky.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, vymezení pojmů, historie, vzdělávání a výzkum v rehabilitaci

2. Práva pacienta, etický kodex fyzioterapeuta, anamnéza

3. Systém zdravotního pojištění, obsah a cíle léčebné rehabilitace, rehabilitační tým a plán

4. Výzkum ve zdravotnictví, profesní organizace a vzdělávání v rehabilitaci

5. Přehled zdravotnické dokumentace, vykazování, kombinace kódů, bodové hodnocení, omezení, pravidla a zásady dokumentace fyzioterapeuta lege artis - 1. část

6. Přehled zdravotnické dokumentace, vykazování, kombinace kódů, bodové hodnocení, omezení, pravidla a zásady dokumentace fyzioterapeuta lege artis - 2. část

7. souhrnný závěrečný test

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 80-725-4720-8.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

Doporučená literatura:

•TICHÝ, Miroslav. Dysfunkce kloubů I. – VII., Praha: 2006–2009.

•LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. 1. vyd. Praha: Grada, 2015, 112 s. ISBN 978-80-271-9045-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-1
Lopotová M.
Příhoda A.

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6077506.html