Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy patologické fyziologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZPF ZK 3 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se snaží studentům přiblížit a vysvětlit základní patofyziologické mechanismy týkající se orgánových systémů lidského těla. Vychází ze znalosti fyziologie a je zaměřen na ozřejmění vzniku, vývoje a prezentace jednotlivých klinických jednotek a syndromů. Přednášky jsou koncipovány tak, aby umožnily využití znalostí patofyziologie při studiu klinických oborů a v samotné klinické praxi.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: znalosti v rozsahu látky přednesené na přednáškách a referenční literatury.

Osnova přednášek:

1. týden Patofyziologie vnitřního prostředí I.

2. týden Patofyziologie vnitřního prostředí II.

3. týden Patofyziologie metabolických poruch.

4. týden Patofyziologie krve.

5. týden Patofyziologie hemostázy a imunitního systému.

6. týden Patofyziologie kardiovaskulárního systému I.

6. týden Patofyziologie kardiovaskulárního systému II.

8. týden Opakování látky.

9. týden Patofyziologie respiračního systému.

10. týden Patofyziologie ledvin.

11. týden Patofyziologie trávicího systému I.

12. týden Patofyziologie trávicího systému II.

13. týden Patofyziologie endokrinního systému.

14. týden Opakování látky.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VOKURKA, Martin. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2773-1.

•SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Atlas patofyziologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3555-9.

•NAIR, Muralitharan a Ian PEATE. Patofyziologie pro zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0229-7.

Doporučená literatura:

•SILVERTHORN, Dee Unglaub. Human Physiology: A Integrated Approach. Seventh edition. Harlow, England: Pearson Education Limited, 2016. ISBN 978-1-292-09493-9.

•ANDRÁSI, Imrich, Oto MASÁR, Karel PITR a Hana BELEJOVÁ. Fyziologie a patologická fyziologie pro záchranáře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. ISBN 978-80-261-0801-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6592206.html