Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy patologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZPAT ZK 4 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka je směřována na vysvětlení obecně patologických pojmů, podstaty patologických procesů v jednotlivých tělních systémech. Jsou popsány vlivy jednotlivých patologických procesů na jednotlivé části pohybového aparátu i na pohybový aparát jako celek a jeho funkci. Na podstatě patologických procesů i obecné způsoby terapie ve vztahu k narušení funkce zejména pohybového aparátu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: závěrečný písemný test (s úspěšností vyšší než 51 %), u druhého reparátu ústní zkouška garantem předmětu.

Požadavky na studenta: samostudium histologie.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Vymezení oboru patologie. Metody práce. Dnešní postavení oboru. Příčiny chorob.

2. týden Obecná a speciální patologie. Třídění chorob. Regresivní změny. Smrt.

3. týden Zánět, příčiny, obecná makro- a mikroskopická charakteristika. Typy zánětu.

4. týden Nádory. Druhy a třídění nádorů. Biologická podstata. Mechanizmus chemo- a radioterapie.

5. týden Progresivní změny. Hojení, jizva.

6. týden Základy teratologie. Vrozené vady, etiologie. Společenská závažnost eutanazie.

7. týden Speciální patologie trávícího systému. Záněty. Žlučové cesty, játra. Nádorová onemocnění.

8. týden Speciální patologie dýchacího systému. Záněty dýchacích cest. Nádorová onemocnění.

9. týden Speciální patologie oběhové soustavy. Choroby cév. Chlopňové vady. Ischemie myokardu.

10. týden Speciální patologie močového systému. Choroby ledvin. Onemocnění močových cest. Zánětlivá a nádorová onemocnění.

11. týden Speciální patologie pohlavních orgánů. Vrozené poruchy. Zánětlivá onemocnění. Pohlavní choroby. Nádorová onemocnění.

12. týden Poruchy plodnosti. Patologie těhotenství. Patologie kůže a kožních derivátů.

13. týden Speciální patologie pohybové soustavy. Úrazy.

14. týden Patologie nervové soustavy. Zánětlivá a nádorová onemocnění.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•FAKAN, František. Přehled patologie pro bakalářské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 112 s. ISBN 978-80-246-1054-22008.

Doporučená literatura:

•BÁRTOVÁ, Jarmila. Patologie pro bakaláře. 4. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2004, 170 s. ISBN 80-246-0794-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6122606.html