Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

ústav procesní a zpracovatelské techniky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
2181001 Aparáty a potrubní sítě
 
Předmět není vypsán
2186030 Aplikace CFD v procesní technice
 
česky Předmět není vypsán
2181061 Aplikovaná chemie
 
Předmět není vypsán
W18G001 Aplikovaná chemie I
 
ZK 60P+0C ZK 60P+0C Předmět není vypsán
W18G002 Aplikovaná chemie II
 
ZK 60P+0C ZK 60P+0C Předmět není vypsán
E183985 Bachelor Thesis
 
anglicky Předmět není vypsán
E183992 Bachelor´s Thesis anglicky Předmět není vypsán
2183999 Bakalářská práce česky Předmět není vypsán
2183981 Bakalářská práce česky Předmět je vypsán
2183992 Bakalářská práce česky Předmět je vypsán
2183985 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2183994 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2183997 Bakalářská práce - ISP
 
česky Předmět není vypsán
2183991 Bakalářská práce - Ústav procesní a zpracovatelské techniky
 
česky Předmět není vypsán
2182299 Bakalářský projekt česky Předmět není vypsán
E181135 Basic Equipment Design
 
anglicky Předmět není vypsán
E186013 Biofuels and Bioproducts from Wastes
 
anglicky Předmět není vypsán
E183009 Biofuels and Bioproducts from Wastes anglicky Předmět je vypsán
2181003 Bioinženýrství
 
Předmět není vypsán
E182121 Branch Project I.
 
anglicky Předmět není vypsán
E182122 Branch Project II.
 
anglicky Předmět není vypsán
E186030 CFD Application in Process Engineering anglicky Předmět není vypsán
E181116 Chemical Production Lines anglicky Předmět není vypsán
2181053 Chemická termodynamika a přenosové jevy
 
Předmět není vypsán
2183008 Chemie
 
Předmět není vypsán
2183002 Chemie
 
Předmět není vypsán
2183018 Chemie
 
Předmět není vypsán
2182011 Chemie
 
Předmět není vypsán
2183019 Chemie
 
Předmět není vypsán
2182019 Chemie česky Předmět je vypsán
E182019 Chemistry anglicky Předmět je vypsán
2181107 Computation of Fluid Dynamics
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
E181107 Computational Fluid Dynamics anglicky Předmět je vypsán
2181106 Computational Fluid Dynamics
 
Předmět není vypsán
E181012 Computer Aided Design
 
anglicky Předmět není vypsán
E181071 Computer Aided Design
 
anglicky Předmět není vypsán
2181004 Dehydratační procesy
 
Předmět není vypsán
2181066 Dehydratační procesy
 
Předmět není vypsán
2181086 Dehydratační procesy
 
Předmět není vypsán
2181090 Dehydratační procesy
 
Předmět není vypsán
E181110 Design and Operation of Production Lines anglicky Předmět není vypsán
E181507 Diffusion Separation Equipment
 
anglicky Předmět není vypsán
E181127 Diffusion Separation Processes
 
anglicky Předmět není vypsán
E181131 Difussion Separation Processes
 
anglicky Předmět není vypsán
E181701 Difussion Separation Processes anglicky Předmět není vypsán
2181005 Difuzní pochody
 
Předmět není vypsán
2181039 Difuzně separační pochody
 
Předmět není vypsán
2181045 Difuzně separační pochody
 
Předmět není vypsán
2181131 Difuzně separační procesy
 
Předmět není vypsán
2181509 Difuzně separační zařízení
 
česky Předmět není vypsán
2181701 Difúzně separační procesy česky Předmět je vypsán
2181127 Difúzně separační procesy
 
česky Předmět není vypsán
2181507 Difúzně separační zařízení česky Předmět je vypsán
E183998 Diploma Thesis
 
anglicky Předmět není vypsán
E183996 Diploma Thesis
 
anglicky Předmět není vypsán
2183990 Diplomová práce
 
česky Předmět není vypsán
2183998 Diplomová práce česky Předmět není vypsán
2183996 Diplomová práce
 
česky Předmět není vypsán
2182995 Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
2182994 Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
2183995 Diplomová práce
 
Z 20 Předmět není vypsán
2183000 Diplomový projekt česky Předmět je vypsán
2183004 Diplomový seminář
 
Předmět není vypsán
2182041 Diplomový seminář
 
Předmět není vypsán
2182042 Diplomový seminář
 
Předmět není vypsán
2182010 Diplomový seminář II.
 
Předmět není vypsán
2181081 Energetika a vodní hospodářství v závodech
 
Předmět není vypsán
2181058 Energetika a vodní hospodářství závodů
 
Předmět není vypsán
E181122 Equipment and Technologies for Waste Treatment anglicky Předmět není vypsán
E181706 Equipment and Technologies of Plastics and Silicates Processing anglicky Předmět není vypsán
2183003 Exkurze
 
Předmět není vypsán
E181101 Experimental Methods
 
anglicky Předmět není vypsán
2181147 Experimentální metody česky Předmět není vypsán
W18O001 Experimentální metody
 
ZK 45P+0C ZK 45P+0C Předmět není vypsán
2182701 Experimentální metody
 
česky Předmět není vypsán
2181068 Experimentální metody
 
Předmět není vypsán
2181078 Experimentální metody
 
Předmět není vypsán
2182013 Experimentální metody
 
Předmět není vypsán
2181101 Experimentální metody
 
Předmět není vypsán
2183007 Experimentální práce
 
Předmět není vypsán
2182702 Experimentální práce
 
česky Předmět není vypsán
2183005 Experimentální práce
 
Předmět není vypsán
2182005 Experimentální práce
 
Předmět není vypsán
E183030 Final project
 
anglicky Předmět není vypsán
2186006 Fluent
 
Z 3 1P+2C Předmět není vypsán
E181123 Fundamentals of Polymer Processing
 
anglicky Předmět není vypsán
2182001 Fyzikální chemie česky Předmět je vypsán
2181130 Fyzikální chemie
 
česky Předmět není vypsán
2181036 Fyzikální chemie
 
Předmět není vypsán
2181030 Fyzikální chemie česky Předmět je vypsán
2181041 Fyzikální chemie
 
Předmět není vypsán
2181007 Fyzikální chemie (pro MI)
 
Předmět není vypsán
E181074 Heat Processes
 
anglicky Předmět není vypsán
E181128 Heat Processes
 
anglicky Předmět není vypsán
E181117 Heat Processes and Heat Exchangers anglicky Předmět je vypsán
E181508 Heat Transfer Equipment anglicky Předmět je vypsán
2181084 Hydraulické pochody
 
Předmět není vypsán
2181008 Hydraulické pochody
 
Předmět není vypsán
2181042 Hydraulické pochody
 
Předmět není vypsán
E181501 Hydromechanical Equipment
 
anglicky Předmět není vypsán
E181502 Hydromechanical Equipment
 
anglicky Předmět není vypsán
E181129 Hydromechanical Processes
 
anglicky Předmět není vypsán
E181109 Hydromechanical Processes
 
anglicky Předmět není vypsán
E181132 Hydromechanical Unit Operations
 
anglicky Předmět není vypsán
2181501 Hydromechanická zařízení
 
česky Předmět není vypsán
2181502 Hydromechanická zařízení česky Předmět je vypsán
2181037 Hydromechanické pochody
 
Předmět není vypsán
2181132 Hydromechanické procesy
 
česky Předmět není vypsán
2181109 Hydromechanické procesy česky Předmět je vypsán
2181129 Hydromechanické procesy
 
česky Předmět není vypsán
2186032 Hydromechanické procesy - seminář
 
Předmět není vypsán
2181173 Hygiena a sanitace provozů
 
Předmět není vypsán
2181065 Hygiena a sanitace provozů
 
Předmět není vypsán
2181034 Hygienicky náročné provozy
 
Předmět není vypsán
2182040 Hygienicky náročné provozy
 
Předmět není vypsán
2181073 Hygienicky náročné provozy
 
Předmět není vypsán
2181051 Hygienicky náročné provozy
 
Předmět není vypsán
2182039 Hygienicky náročné provozy
 
Předmět není vypsán
2181093 Hygienicky náročné provozy
 
Předmět není vypsán
2181094 Hygienicky náročné provozy
 
Předmět není vypsán
W18OZ001 INŽENÝRSKÁ REOLOGIE Předmět je vypsán
W18O002 Identifikace a regresní analýza modelů
 
ZK 45P+0C ZK 45P+0C Předmět není vypsán
2186005 Identifikace a regresní analýza modelů
 
Předmět není vypsán
E181014 Industrial Chemistry
 
anglicky Předmět není vypsán
E181006 Industrial Chemistry
 
anglicky Předmět není vypsán
E181151 Introduction to Cryogenics Engineering anglicky Předmět není vypsán
W18T001 Inženýrská reologie
 
ZK 60P+0C ZK 60P+0C Předmět není vypsán
2181048 Inženýrská reologie
 
Předmět není vypsán
2186004 Inženýrská reologie Předmět není vypsán
W18OZ002 KONSTRUKCE PROCESNÍCH A ZPRACOVATELSKÝCH ZAŘÍZENÍ Předmět je vypsán
2181135 Konstrukce procesních zařízení
 
česky Předmět není vypsán
2182015 Konstrukční cvičení I.
 
Předmět není vypsán
2182030 Konstrukční cvičení II.
 
Předmět není vypsán
2182025 Konstrukční práce
 
Předmět není vypsán
2182014 Konstrukční práce
 
Předmět není vypsán
2182024 Konstrukční práce
 
Předmět není vypsán
2181033 Koroze a protikorozní ochrana
 
Předmět není vypsán
2181059 Koroze a protikorozní ochrana
 
Předmět není vypsán
2181082 Koroze a protikorozní ochrana
 
Předmět není vypsán
2182032 Laboratoře a poloprovoz I.
 
Předmět není vypsán
2182034 Laboratoře a poloprovoz II.
 
Předmět není vypsán
2182012 Likvidace odpadů
 
Předmět není vypsán
E183000 Master Thesis Project anglicky Předmět není vypsán
E182064 Measurement in Process Industry
 
anglicky Předmět není vypsán
E182063 Measurement in process industry anglicky Předmět není vypsán
E182702 Measurement on Process Equipment
 
anglicky Předmět není vypsán
2181010 Mechanické pochody
 
Předmět není vypsán
2181011 Metody dimenzováni aparátů
 
Předmět není vypsán
E181111 Modeling, Control and Analysis of Processes anglicky Předmět není vypsán
E181096 Modelling and Process Control
 
anglicky Předmět není vypsán
2181096 Modelování a řízení procesů
 
česky Předmět není vypsán
2181111 Modelování, řízení a analýza procesů česky Předmět je vypsán
E181075 Momentum, Heat and Mass Transfer
 
anglicky Předmět není vypsán
E181118 Momentum, Heat and Mass Transfer anglicky Předmět není vypsán
E181026 Momentum, Heat and Mass Transfer anglicky Předmět je vypsán
W18OZ003 MÍCHÁNÍ V HETEROGENNÍCH SYSTÉMECH Předmět je vypsán
W18O003 Míchání v heterogenních systémech
 
ZK 60P+0C ZK 60P+0C Předmět není vypsán
2186003 Míchání v heterogenních systémech Předmět není vypsán
2182063 Měření ve zpracovatelském průmyslu česky Předmět je vypsán
2181083 Nakládání s odpady
 
Předmět není vypsán
2181060 Nakládání s odpady
 
Předmět není vypsán
E181141 Numerical Analysis of Processes
 
anglicky Předmět není vypsán
2181141 Numerická analýza procesů
 
česky Předmět není vypsán
2181040 Numerická analýza zařízení
 
Předmět není vypsán
2181140 Numerická analýza zařízení
 
česky Předmět není vypsán
2186001 Numerické modelování přenosu hybnosti a tepla
 
Předmět není vypsán
W18A001 Numerické modelování přenosu hybnosti a tepla
 
ZK 60P+0C Předmět není vypsán
2182009 Návrh zařízení počitač. syst. AUTOCAD
 
Předmět není vypsán
2182121 Oborový projekt česky Předmět je vypsán
2182991 Oborový projekt - ISP
 
česky Předmět není vypsán
2182990 Oborový projekt - ISP
 
česky KZ 6 0P+6C Předmět není vypsán
2182090 Oborový projekt - ISP
 
česky Předmět není vypsán
2182091 Oborový projekt - Ústav procesní a zpracovatelské techniky
 
česky Předmět není vypsán
2183120 Oborový projekt I k Oborovému předmětu I česky Předmět není vypsán
2183121 Oborový projekt I.
 
česky Předmět není vypsán
2182122 Oborový projekt II. česky Předmět je vypsán
2182222 Oborový projekt II. česky Předmět není vypsán
2181029 Odpady a životní prostředí
 
Předmět není vypsán
2181064 Omezování plynných emisí
 
Předmět není vypsán
W18OZ004 PROJEKTOVÁNÍ A BILANCOVANÍ VÝROBNÍCH LINEK Předmět je vypsán
W18U001 Pedagogická praxe Z 0P+4C Z 0P+4C Předmět je vypsán
2186013 Perspektivní technologie zpracování odpadní biomasy
 
česky Předmět není vypsán
E181030 Physical Chemistry
 
anglicky Předmět není vypsán
2183014 Pokrokové procesy využití energií česky Předmět je vypsán
2181038 Počítače a CAD
 
Předmět není vypsán
2182031 Počítačem podporované konstruování I.
 
Předmět není vypsán
2182033 Počítačem podporované konstruování II.
 
Předmět není vypsán
2181076 Počítačové řízení procesů
 
Předmět není vypsán
2183091 Prezentace projektu
 
česky Předmět není vypsán
E181076 Proces Control
 
anglicky Předmět není vypsán
2183006 Procesní a zpracovatelská technika I.
 
Předmět není vypsán
2181054 Procesní a zpracovatelská technika II.
 
Předmět není vypsán
2181035 Procesní systémy
 
Předmět není vypsán
2181015 Procesní technika a zpracovatelské systémy
 
Předmět není vypsán
2181125 Procesní zařízení a výrobní linky česky Předmět je vypsán
2181126 Procesní zařízení a výrobní linky česky Předmět je vypsán
E181126 Process Equipment and Production Lines anglicky Předmět není vypsán
E181136 Processing Equipment Design
 
anglicky Předmět není vypsán
E181137 Processing Equipment Design
 
anglicky Předmět není vypsán
E181134 Processing Equipments Design
 
anglicky Předmět není vypsán
E181104 Processing Lines
 
anglicky Předmět není vypsán
E181100 Processing Lines
 
anglicky Předmět není vypsán
2186008 Procesy, zařízení a systémy výroby bezpečných potravin
 
Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
E181115 Production Lines of Food Industry anglicky Předmět není vypsán
E183014 Progressive Processes of Energy Utilization anglicky Předmět není vypsán
E182091 Project
 
anglicky Předmět není vypsán
E183011 Project I
 
anglicky Předmět není vypsán
E183707 Project I.
 
anglicky Předmět není vypsán
E183025 Project I. - equipment design
 
anglicky Předmět není vypsán
E183026 Project II. anglicky Předmět není vypsán
E183012 Project II.
 
anglicky Předmět není vypsán
E180005 Project III.
 
anglicky Předmět není vypsán
E183013 Project III.
 
anglicky Předmět není vypsán
E183091 Project Presentation
 
anglicky Předmět není vypsán
2183025 Projekt I česky Předmět je vypsán
2183011 Projekt I.
 
česky Předmět není vypsán
2183707 Projekt I. česky Předmět je vypsán
2183026 Projekt II. česky Předmět je vypsán
2183012 Projekt II.
 
česky Předmět není vypsán
2181717 Projekt II.
 
česky Předmět není vypsán
2182992 Projekt II.
 
Předmět není vypsán
2183010 Projekt III
 
česky Předmět není vypsán
E183010 Projekt III.
 
anglicky Předmět není vypsán
2183013 Projekt III. česky Předmět je vypsán
2182993 Projekt III.
 
Předmět není vypsán
2183015 Projekt IV
 
česky Předmět není vypsán
2181103 Projektování a provoz výroben
 
Předmět není vypsán
2181013 Projektování a provoz výroben
 
Předmět není vypsán
2181110 Projektování a provoz výrobních linek česky Předmět je vypsán
2181071 Projektování s podporou počítače
 
Předmět není vypsán
2181012 Projektování s podporou počítače
 
Předmět není vypsán
2181031 Projektování s podporou počítače
 
Předmět není vypsán
2181080 Projektování výrobních linek a provozů
 
Předmět není vypsán
2181057 Projektování výrobních linek a provozů
 
Předmět není vypsán
2181014 Průmyslová chemie
 
česky Předmět není vypsán
2181006 Průmyslová chemie
 
česky Předmět není vypsán
2181708 Průmyslová chemie
 
česky Předmět není vypsán
W18P001 Publikace k tématu disertační práce Z Z Předmět je vypsán
W18TZ001 PŘENOS HYBNOSTI TEPLA A HMOTY – SPECIÁLNÍ OTÁZKY TEORIE Předmět je vypsán
2182037 Předdiplomní projekt
 
česky Předmět není vypsán
2182038 Předdiplomní projekt
 
Předmět není vypsán
2186002 Přenos hybnosti tepla a hmoty - speciální otázky teorie
 
Z 3 3P+0C Předmět není vypsán
2181026 Přenos hybnosti, tepla a hmoty Předmět je vypsán
2181118 Přenos hybnosti, tepla a hmoty česky Předmět není vypsán
2181075 Přenos hybnosti, tepla a hmoty
 
česky Předmět není vypsán
2186012 Přenos hybnosti, tepla a hmoty - seminář
 
Předmět není vypsán
W18T002 Přenos hybnosti, tepla a hmoty - speciální otázky teorie ZK 60P+0C Předmět je vypsán
2181705 Přenosové jevy a fyzikální chemie
 
česky Předmět není vypsán
2181002 Přenosové jevy v procesním inženýrství česky Předmět je vypsán
E181112 Reactor and Bioreactor Design
 
anglicky Předmět není vypsán
E181113 Reactor and Bioreactor Design anglicky Předmět není vypsán
2181112 Reaktory a bioreaktory
 
česky Předmět není vypsán
2181113 Reaktory a bioreaktory
 
česky Předmět není vypsán
2181049 Reaktory a bioreaktory
 
Předmět není vypsán
2181077 Reaktory a bioreaktory
 
Předmět není vypsán
2181102 Reaktory a bioreaktory
 
Předmět není vypsán
W18R001 Rešerše stavu problematiky DP Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět je vypsán
2183894 Seminář k bakalářské práci
 
česky Předmět není vypsán
2183896 Seminář k diplomové práci
 
Předmět není vypsán
2181046 Snižování plynných emisí
 
Předmět není vypsán
2181055 Stavba aparátů a potrubí
 
Předmět není vypsán
2181137 Stavba procesních a zpracovatelských zařízení česky Předmět je vypsán
2181018 Stroje pro spotřební průmysl
 
Předmět není vypsán
W18S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět je vypsán
2181092 Technika ochrany vod
 
Předmět není vypsán
2181044 Technika ochrany vod
 
Předmět není vypsán
2181172 Technika ochrany vod
 
Předmět není vypsán
2181072 Technika ochrany vod
 
česky Předmět není vypsán
2181016 Technika stavby reaktorů
 
Předmět není vypsán
2182007 Teorie koroze
 
Předmět není vypsán
2181510 Tepelná zařízení česky Předmět není vypsán
2181508 Tepelná zařízení česky Předmět je vypsán
2181043 Tepelné pochody
 
Předmět není vypsán
2181017 Tepelné pochody
 
Předmět není vypsán
2181074 Tepelné procesy
 
Předmět není vypsán
2181128 Tepelné procesy
 
česky Předmět není vypsán
2181702 Tepelné procesy
 
česky Předmět není vypsán
2181117 Tepelné procesy a výměníky tepla česky Předmět je vypsán
2181133 Tepelné výměníky
 
Předmět není vypsán
2181009 Tepelné výměníky
 
česky Předmět není vypsán
2181028 Termodynamika látkových soustav
 
Předmět není vypsán
E183991 Thesis
 
anglicky Předmět není vypsán
E181002 Transport Phenomena
 
anglicky Předmět není vypsán
W18G003 Turbulence v jedno a dvoufázových tocích
 
ZK 45P+0C ZK 45P+0C Předmět není vypsán
W18OZ005 VYBRANÉ STATĚ Z DIFÚZNÍCH PROCESŮ Předmět je vypsán
W18OZ006 VYBRANÉ STATĚ Z HYDRAULICKÝCH PROCESŮ Předmět je vypsán
W18OZ007 VYBRANÉ STATĚ Z TEPELNÝCH PROCESŮ Předmět je vypsán
W18O004 Vybrané statě z difúzních procesů
 
ZK 60P+0C ZK 60P+0C Předmět není vypsán
W18O005 Vybrané statě z hydraulických pochodů
 
ZK 60P+0C ZK 60P+0C Předmět není vypsán
W18O006 Vybrané statě z tepelných pochodů
 
ZK 60P+0C ZK 60P+0C Předmět není vypsán
2186009 Využití počítače v procesním inženýrství I.
 
Z 4 2P+2C Předmět není vypsán
2186010 Využití počítače v procesním inženýrství II.
 
Z 4 2P+2C Předmět není vypsán
2181121 Výroba a recyklace plastů a bioplastů
 
česky Předmět není vypsán
2181104 Výrobní linky
 
česky Předmět není vypsán
2181100 Výrobní linky
 
česky Předmět není vypsán
2181108 Výrobní linky
 
česky Předmět není vypsán
2181019 Výrobní linky chemické
 
Předmět není vypsán
2181085 Výrobní linky chemické
 
Předmět není vypsán
2181097 Výrobní linky chemické
 
Předmět není vypsán
2181116 Výrobní linky chemického průmyslu česky Předmět je vypsán
2181020 Výrobní linky potravinářské
 
Předmět není vypsán
2181069 Výrobní linky potravinářské
 
Předmět není vypsán
2181079 Výrobní linky potravinářské
 
Předmět není vypsán
2181098 Výrobní linky potravinářské
 
Předmět není vypsán
2181115 Výrobní linky potravinářského průmyslu česky Předmět je vypsán
2181099 Výrobní linky spotřebního průmyslu
 
Předmět není vypsán
2181021 Výrobní linky spotřebního průmyslu
 
Předmět není vypsán
2181070 Výrobní linky spotřebního průmyslu
 
Předmět není vypsán
E181703 Waste Water Treatment and Gas Purification anglicky Předmět není vypsán
E181105 Waste Water Treatment and Gaseous Emission Reduction
 
anglicky Předmět není vypsán
E181089 Waste Water Treatment and Gaseous Emission Reduction
 
anglicky Předmět není vypsán
2181122 Zařízení a technologie zpracování odpadů česky Předmět je vypsán
2181704 Zařízení a technologie zpracování plastů a silikátů
 
česky Předmět není vypsán
2181706 Zařízení a technologie zpracování plastů a silikátů česky Předmět je vypsán
2181032 Zpracovaní exhalací a odpadů
 
Předmět není vypsán
2181056 Zpracovatelské automaty
 
Předmět není vypsán
2181025 Zpracovatelské stroje
 
Předmět není vypsán
2181027 Zpracovatelské stroje
 
Předmět není vypsán
2181095 Zpracovatelské stroje
 
česky Předmět není vypsán
2181124 Základy procesní techniky
 
česky Předmět není vypsán
2181062 Základy sdílení tepla a přenosu hmoty
 
Předmět není vypsán
2181134 Základy stavby procesních zařízení
 
česky Předmět není vypsán
2181136 Základy stavby procesních zařízení
 
česky Předmět není vypsán
2181707 Základy stavby procesních zařízení
 
česky Předmět není vypsán
2181024 Základy stavby výrobních zařízení
 
Předmět není vypsán
2182008 Základy stavby výrobních zařízení
 
Předmět není vypsán
2181022 Základy stavby výrobních zařízení
 
Předmět není vypsán
2181091 Základy zpracovatelské techniky
 
česky Předmět není vypsán
2181123 Základy zpracovatelské techniky
 
česky Předmět není vypsán
2181052 Základy zpracovatelské techniky
 
Předmět není vypsán
2181023 Základy zpracovatelské techniky
 
Předmět není vypsán
2181067 Základy zpracovatelské techniky
 
Předmět není vypsán
2181087 Základy zpracovatelské techniky
 
Předmět není vypsán
2183020 Závěrečný projekt
 
Předmět není vypsán
2181150 Úvod do kryogenní techniky
 
česky Předmět není vypsán
2181151 Úvod do kryogenní techniky česky Předmět je vypsán
2181047 Čištění odpadních vod a kalů
 
Předmět není vypsán
2182016 Čištění odpadních vod a plynných emisí
 
Předmět není vypsán
2181088 Čištění odpadních vod a plynných emisí
 
Předmět není vypsán
2181105 Čištění odpadních vod a plynů
 
Předmět není vypsán
2181703 Čištění odpadních vod a plynů česky Předmět je vypsán
2182705 Čištění odpadních vod a plynů
 
česky Předmět není vypsán
2182703 Čištění odpadních vod a plynů
 
česky Předmět není vypsán
2181063 Čištění odpadních vod a plynů
 
Předmět není vypsán
2181050 Čištění odpadních vod a plynů
 
Předmět není vypsán
2181089 Čištění odpadních vod a plynů
 
česky Předmět není vypsán
2186007 Řízení technologických staveb Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra12118.html