Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

VYBRANÉ STATĚ Z HYDRAULICKÝCH PROCESŮ

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W18OZ006 ZK 78P+0C
Garant předmětu:
Tomáš Jirout
Přednášející:
Tomáš Jirout
Cvičící:
Tomáš Jirout
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z přenosu hybnosti a jejich aplikace na teoretický popis vybraných hydraulických procesů v jedno i vícefázových systémech. Pozornost bude věnována zejména teorii toku a dopravy newtonských i nenewtonských látek, proudění tekutin v porézní vrstvě, hydraulických separačních procesů i procesů probíhajících v aparátech se statickými i mechanickými míchadly. Podle zaměření disertace jsou odpovídající témata více posílena.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Stlačitelné i nestlačitelné proudění v potrubních větvích a sítích.

•Úvod do inženýrské reologie.

•Proudění nenewtonských látek v aparátech.

•Proudění tekutin v porézních a náplňových vrstvách.

•Filtrace a ultrafiltrace.

•Dělení směsí v gravitačním poli.

•Dělení směsí v poli odstředivých sil.

•Fluidace.

•Míchání kapalin a nenewtonských látek.

•Míchání v heterogenních systémech a mísení partikulárních látek.

•Statické směšovače.

•Dispergační technologie a mechanická dezintegrace materiálů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Colouson, J. M., Richardson, J. F. Chemical Engineering: Fluid Flow, Heat Transfer and Mass Transfer. Elsevier Butterworth Heinemann, Sixth edition 1999 (2011). 895 p. ISBN 978-0-7506-4444-0

•Richardson, J. F., Colouson, J. M.: Chemical Engineering: Particle Technology and Separation Processes. Elsevier Butterworth Heinemann, Fifth edition 2002 (2007). 1155 p. ISBN 978-0-7506-4445-7

•Geankopolis, C. J.: Transport Processes and Separation Process Principles. 4th edition. New Jersey: Publishing as Prentice Hall PTR, 2003.1026 p. ISBN 0-13-101367-X

•Rieger, F., Novák, V., Jirout, T.: Hydromechanické procesy I, II. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03283-8. ISBN 80-01-03302-3

•Tarleton, S.: Solid/liquid separation: Equipment Selection and Process Design. Elsevier Butterworth Heinemann, 2007. 448 p. ISBN 978-1-85-617421-3

•Paul, E. L., Atiemo-Obeng, V. A., Kresta, S. M.: Handbook of industrial mixing: science and practice. Canada: John Wiley & Sons, Inc., 2003, 1377 p. ISBN 0-471-26919-0

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6682206.html