Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy procesní techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181124 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Základní přehled výrobních linek, základních typů strojů, aparátů a zařízení používaných v potravinářském, spotřebním a chemickém průmyslu a zařízeních pro ekologii (spalovny, čištění odpadních vod a plynů).

Základní přehled principů činnosti, tj. základy hydromechanických procesů (filtry, odstředivky, čerpadla, usazováky), základy tepelných procesů (tepelné výměníky, odparky, sušárny, pece, odporový ohřev, mikrovlnný ohřev), základy difúzně-separačních procesů (destilační kolony, extraktory, absorbery).

Experimentální demonstrace vybraných principů. Demonstrace vybraných výrobních linek formou exkurzí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Výrobní linky:přehled, schémata, základy projektování.

2. Exkurse - potravinářský podnik

3,4 Exkurse - podnik spotřebního průmyslu

5,6 Exkurse - chemický podnik, strojírenský podnik oboru

7.Výrobní linky-technologie, procesní technika.

8.Přehled hydromechanických zařízení

9.Přehled tepelných zařízení

10.Přehled difúzně separačních zařízení

11.Reaktory a bioreaktory

12. Základy stavby procesních zařízení.

13.Procesní strojírenství a chemický, potravinářský a spotřební průmysl v ČR

14.Prezentace vybraného podniku-výrobní program, technologie, zařízení.

Osnova cvičení:

1. Programy pro projektování

2. Exkurse - podnik spotřebního průmyslu

3. Exkurse - potravinářský podnik

4. Přehled hydromechanických zařízení - míchací zařízení, filtry

5. Přehled tepelných zařízení - odparka, ohmická ohřev, sušárna

6. Reaktory a bioreaktory - fermentor, hydrolýza

7. Prezentace vybraného podniku oboru -výrobní program, technologie, zařízení

Cíle studia:

Základní přehled o procesní technice, použití v průmyslu.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10919302.html