Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy zpracovatelské techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2181023 Z,ZK 5 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Základy reologie a reometrie. Základní zpracovatelské procesy: doprava viskózních kapalin a sypkých látek, směšování viskózních kapalin, konvekce v nenewtonských kapalinách, tavení. Zpracovatelské operace a zařízení. Provedení, principy činnosti a základy výpočtu zařízení pro následující operace: vytlačování, válcování, vstřikování, vyfukování a lisování. Základy výroby syntetických vláken.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod. Smykové proudění. Tvar tenzoru rychlosti deformace a tenzoru napětí.

2. Materiálové funkce. Neustálené smykové proudění. Obecné reologické rovnice.

3. Reometrie. Viskozimetr se souosými válci, stanovení parametrů mocninového modelu.

4. Kapilární viskozimetr- stanovení parametrů mocninového modelu. Viskozimetr reogoniometr kužel-deska.

5. Proudění mocninových kapalin štěrbinou. Čerpáni a typy čerpadel pro viskózní kapaliny.

6. Šroubové čerpadlo -rychlostní profil, průtok, diferenciální výkonnostní charakteristika.

7. Šroubové čerpadlo -příkon, diferenciální příkonová charakteristika.

8. Šroubové čerpadlo - integrální izotermní a adiabatická výkonnostní charakteristika.

9. Diferenciální a integrální izotermní a adiabatická charakteristika hlavy. Pracovní bod.

10. Šroubový dopravník. Směšování - úvod, distribuční funkce kontinuální a vsádkový směšovač. Míchání ve šroubu. Směšovací zařízení.

11. Konvektivní sdílení tepla v mocninových kapalinách. Tavení - metody, kontaktní tavení s unášivým odvodem taveniny.

12. Vytlačování - úvod, vytlačovací stroje. Délka tavícího pásma. Vytlačovací hlavy. Vytlačovací linky.

13. Válcování -- úvod, tlakový profil, síla, rychlostní profil, příkon.

14. Vstřikování. Vyfukování. Lisování-úvod, výpočet síly při lisování. Základní postupy při výrobě syntetických vláken.

Osnova cvičení:

1. Měření na viskozimetru se souosými válci a na viskozimetru kužel-deska.

2. Zobecněný Maxwellův model pro smykové proudění. Měření parametrů binghamského modelu na viskozimetru se souosými válci

3. Kapilární viskozimetr-binghamské. Vyhodnocení měření na reogoniometru kužel-deska.

4. Výpočet tlaková ztráty při průtoku štěrbinovou hlavou. Výpočet kabelové hlavy.

5.Výpočet charakteristik šroubového čerpadla.

6.Porovnání charakteristik šroubového čerpadla, vliv geometrických parametrů.

7.Výpočet diskového čerpadlo.

8.Distribuční funkce F(t*), F(g*) - při proudění mocninových kapalin štěrbinou a mezi válci.

9.Ohřev polymerního roztoku v trubce.

10.Disipativní ohřev v rotačním viskozimetru.

11.Výpočet délky tavícího pásma. Výpočet kalandru.

12.Exkurze do výrobního závodu.

13.Exkurze do výrobního závodu.

14.Výpočet průběhu lisovací síly.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura: Tadmor Z., Gogos C.: Principles of polymer processing. J.Wiley 1979.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10495902.html