Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Physical Chemistry

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E181030 Z,ZK 5 3P+1.7C+0.3L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Základní pojmy. Skupenské stavy látek. Stavové chování tekutin (ideální a reálné chování). Termodynamické vlastnosti tekutin. První a druhý zákon termodynamiky. Chemická termodynamika. Fázové rovnováhy jednosložkové a vícesložkové (kapalina ? pára, kapalina ? kapalina, kapalina ? tuhá fáze, tuhá fáze ? plyn). Povrchové jevy (adsorpce). Teorie a aplikace termodynamiky roztoků. Reakční kinetika a chemická rovnováha. Termodynamická analýza systémů.

Požadavky:

Vypracování a odevzdání výpočtových úloh.

Osnova přednášek:

1. Látkové soustavy, složení soustav

2. Stavové p-V-T chování: reálné plyny, kapaliny, kubické rovnice.

3. Stavové p-V-T chování: teorém korespondujících vztahů (TKS)

4. Základy termodynamiky ? 1. a 2. věta termodynamická

5. Základy termodynamiky látkových soustav

6. Termodynamické vlastnosti tekutin

7. Fugacita

8. Roztoky

9. Fázové rovnováhy jednosložkových soustav

10. Fázové rovnováhy vícesložkových soustav.

11. Fázové rovnováhy soustav kapalina ? pára.

12. Soustavy s chemickou reakcí: Reakční kinetika. Látkové bilance.

13. Soustavy s chemickou reakcí: Energetické bilance chemických procesů

14. Soustavy s chemickou reakcí: Chemická rovnováha

Osnova cvičení:

1. Složení soustav - koncentrace

2. Stavové chování ? kubické rovnice

3. Stavové chování ? TKS

4. Stavové chování ? směsi.

5. Termodynamické vlastnosti tekutin: reziduální odchylky

6. Termodynamické vlastnosti tekutin: aplikace (izobarický ohřev, škrcení, adiabatická expanze)

7. Fugacita a fugacitní koeficient

8. Roztoky.

9. Fázové rovnováhy jednosložkových soustav: tlak sytých par, výparné teplo.

10. Fázové rovnováhy soustav kapalina ? pára: ideální chování, destilace.

11. Fázové rovnováhy soustav kapalina ? pára: reálné chování.

12. Soustavy s chemickou reakcí: Látkové bilance.

13. Soustavy s chemickou reakcí: Energetické bilance chemických procesů

14. Soustavy s chemickou reakcí: Chemická rovnováha

Cíle studia:
Studijní materiály:

Smith JM, Van Ness H.C, Abbot M. : Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. McGraw Hill, 2000

Moore W.: Fyzikální chemie. SNTL 1979

Russell J.B.: General chemistry, McGraw Hill, 1992

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2112806.html