Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projektování a provoz výrobních linek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181110 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Tomáš Jirout
Přednášející:
Tomáš Jirout, Jiří Moravec, Michal Netušil, Jaromír Štancl
Cvičící:
Tomáš Jirout, Jiří Moravec, Michal Netušil, Jaromír Štancl
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Životní cyklus projektu. Pojmy a účastníci výstavby. Studie proveditelnosti. Projektová dokumentace procesní technologie, kusové technologie a budovy. Bilancování linek. Legislativa stavby. Náklady stavby, jejich struktura a odhady. Ekonomické posouzení výnosnosti projektu. Dodavatelské systémy. Smluvní vztahy. Projektové řízení. Údržba a provozování linek. Bezpečnost provozu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přehled problematiky projektování. Životní cyklus projektu. Základní pojmy výstavby. Studie proveditelnosti.

2. Druhy projektové dokumentace, členění z procesního a legislativního pohledu. Proces návrhu a přípravy dokumentace. Zužování alternativ.

3. Projektová dokumentace procesní technologie (reglement, PFD, P&ID, datasheet). Tvorba schémat.

4. Projektová dokumentace kusové technologie (organizační diagram, dispoziční schéma). Příklad stanovení požadavků na vybavení technologie (časové standardy).

5. Projektová dokumentace budov (koordinační plán). Legislativní a jiné požadavky na přípravu dokumentace budov. Lokalizace prvků stavby v prostoru.

6. Legislativní požadavky na projektovou dokumentaci.

7. Bilancování linek – základní postupy.

8. Bilancování linek – metodika řešení.

9. Náklady stavby a jejich struktura. Odhady nákladů stavební a technologické části. Místní a časové faktory ceny.

10. Ekonomické pojmy v projektování. Toky hotovosti, investiční příležitosti, diskontování. Stanovení výnosnosti projektu a vlastních zdrojů (kritéria ziskovosti). Rozhodnutí o realizaci projektu.

11. Dodavatelské systémy. Smluvní vztahy, typy smluv, obsah technické a komerční části smlouvy. Projektové řízení (rozsah, čas, náklady, kvalita, lidské zdroje, rizika, nákup).

12. Údržba zařízení. Servisní zásahy, zarážky, plánování oprav. Řízení rizik.

13. Bezpečnost provozování technologických linek. Legislativní požadavky, zajištění bezpečnosti provozu a ochrany zdraví.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Roušar, I. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, 2008

Ulrich, G.D. A guide to Chemical Engineering Process Design and Economics. New York: John Wiley & Sons, 1984

Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. New York: McGraw-Hill, 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-307a
Jirout T.
Netušil M.

09:00–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 307
Út
místnost T4:A1-504
Moravec J.
11:30–13:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 504
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5901806.html