Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané statě z tepelných pochodů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W18O006 ZK 60P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Základy termodynamiky: entalpie, entropie, stavové rovnice, energetické bilance, optimalizace termodynamických systémů (metody Pinch, EGM). Mechanizmy přenosu tepla bez fázových změn (kondukce, nucená i přirozená konvekce). Intenzifikace přenosu tepla. Výměníky tepla (teoretické základy, návrhové postupy). Korelace pro výpočty tlakových ztrát a přenosu tepla v trubkových a deskových výměnících. Vliv úsad. Výměníky tepla s rozšířenou teplosměnnou plochou. Přenos tepla s fázovými přeměnami (var, kondenzace), odparky a termokompresory . Teorie sušení a sušárny. Spalování a pece. Elektrické teplo.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Rámcová specifikace cílů projektů. Konkrétní zaměření na některé z následující okruhů

2. Tepelné diagramy a cykly

3. Optimalizace aparátů a systémů (Pinch, EGM)

4. Mechanismy přenosu tepla: kondukce, nucená i přirozená konvekce, korelace pro vnitřní proudění

5. Nekruhové průřezy. Intenzifikace přenosu tepla. Úsady a jejich modelování.

6. Vnější proudění, obtékání svazku trubek

7. Tepelné výměníky

8. Přestup tepla při změnách fáze. Odpařování, odparky, termokomprese

9. Sušení a sušičky (a také pečení, smažení, rozprašovací sušení...)

10. Spalování a hořáky (statické váhy, teplota plamene, záření)

11. Spalování a plameny (kinetika, reakce, CFD)

12. Elektrické teplo (přímý ohmický ohřev a mikrovlnné trouby)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Porozumět významu základních termodynamických veličin a principů. Pěstovat schopnost číst články zaměřené na přenos tepla.

Studijní materiály:

Minkowycz.W.J., Sparrow E.M. Advances in numerical heat transfer. CRC Press 2009

http://users.fs.cvut.cz/rudolf.zitny/HP2r.ppt

http://users.fs.cvut.cz/rudolf.zitny/HP3r.ppt

...

http://users.fs.cvut.cz/rudolf.zitny/HP13.ppt

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10882802.html