Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavba procesních a zpracovatelských zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181137 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Lukáš Krátký
Přednášející:
Lukáš Krátký
Cvičící:
Lukáš Krátký, Jiří Moravec
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základy návrhu, dimenzování a konstruování procesních a zpracovatelských strojů a aparátů. Studenti získají přehled o základním konstrukčním uspořádání strojů a aparátů, o metodice konstrukčního návrhu výměníku tepla a mechanicky míchané nádoby s přenosem tepla, o volbě vhodného konstrukčního materiálu, o metodice pevnostních výpočtů a zásadách konstruování včetně informací o výrobě, zkoušení a provozování strojů a aparátů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Typické procesní a zpracovatelské stroje a aparáty, tokové principy, obecný postup při návrhu zařízení.

2. Konstrukční materiály pro procesní a zpracovatelské stroje a aparáty.

3. Svařování – metody, svary, svařování tlakových aparátů, pevnostní výpočet, kontrola jakosti svarů.

4. Obecné postupy dimenzování částí strojů a aparátů.

5. Základy pevnostních výpočtů tlakových aparátů dle EN 13 445.

6. Základy technické plasticity a její aplikace při pevnostních výpočtech tlakových nádob.

7. Základy konstrukčního návrhu výměníku tepla a mechanicky míchané nádoby s přenosem tepla.

8. Zásady konstruování klíčových uzlů strojů a aparátů, technologičnost konstrukce.

9. Teplotní dilatace v aparátech a potrubních systémech, teplotní napětí.

10. Kmitání nepohyblivých a pohyblivých částí strojů a zařízení.

11. Utěsňování nepohyblivých a pohyblivých součástí.

12. Tlustostěnné nádoby – návrh, pevnostní výpočet, konstrukce.

13. Koroze a protikorozní ochrana.

14. Výroba, zkoušení a provozování strojů a aparátů, provozní zkušenosti a spolehlivost zařízení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

* Lukavský, J. et al.: Konstrukce výrobních zařízení. Praha: ČVUT, 1984.

* Jaššo, I. a Peciar, M: Konštrukcia výrobných zariadení, Bratislava: Vydavaťelstvo STU, 2000, ISBN 80-227-1372-4.

* Moss D.: Pressure vessel design manual. Gulf Professional Publishing, 2004, ISBN 0-7506-7740-6

* Harvey J.F.: Theory and design of pressure vessels. Van Nostrand Reinhold Company, 1985, ISBN 0-442-23248-9

* ČSN 69 0010. Tlakové nádoby stabilní. Praha: Český normalizační institut, 1993.

* ČSN EN 13445. Netopené tlakové nádoby. Praha: Český normalizační institut, 2016.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C2-434
Krátký L.
10:45–13:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 434
St
Čt

místnost T4:C2-436
Moravec J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna 436
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5901106.html