Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Míchání v heterogenních systémech

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W18O003 ZK 60P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na operace a pochody odehrávající se v heterogenních míchaných soustavách. Popisuje tyto operace a návrh příslusných míchacích zařízení, tj. promíchavaných nádob a reaktorů, statických směšovačů, in-line směšovaců a kolonových a fluidních zařízení. Předmět rozvíjí znalosti získané v základním studiu "Procesní a zpracovatelská technika? nebo vytváří základy operací s přenosem hmoty pro studenty jiných oborů,. Podle zaměření disertace je sestaven studijní plán výběrem z dále uvedené osnovy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Rozdělení operací probíhajících v míchaných heterogenních soustavách.

2. Základní parametry heterogenních dispergovaných soustav s-l, l-l, g-l.

3. Hydrodynamika míchaných soustav, reologie, turbulence, smykové napětí, rozložení

dob prodlení, mikromíchání.

4. Typy a chování suspenzí, homogenizace, příkon míchadla, dissipace energie,

suspendace tuhých částic v kapalině, resuspendace, dispergace, stabilizace

suspenzí,přenos hmoty a tepla, chemické reakce v systémech tuhá fáze- kapalina. Typy

zařízení.

5. Typy a chování emulzí, fázové rovnováhy, homogenizace, příkon míchadla, dissipace

energie, dispergace, stabilizace emulzí, přenos hmoty a tepla, chemické reakce v

systémech dvě a více nemísitelné kapaliny. Typy zařízení.

6. Typy aerovaných soustav a aeračních zařízení, homogenizace, příkon míchadla,

dissipace energie, areace plynů v kapalině, zádrž plynu, zahlcení míchadla či

kolony, přenos hmoty a tepla, chemické reakce v systémech tuhá fáze- kapalina.

7. Geometrický návrh zařízení, dimenzování, vibrace, materiály, spolehlivost, údržba.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Handbook of industrial mixing. 2004. Wiley. ISBN 0-471-26919-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10882502.html