Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Identifikace a regresní analýza modelů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W18O002 ZK 45P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Popis průtočných systémů (reaktorů, mísičů ap.) se zřetelem na vztah mezi rychlostním polem v aparátech a rozložením dob prodlení (RTD). Přehled aplikací RTD v diagnostice, návrhu, řízení a hodnocení výkonnosti průtočných systémů. Charakteristiky RTD, momenty distribucí a experimentální metody jejich stanovení (metoda vzruchu a odezvy, frekvenční analýza, pseudonáhodné budící signály). Modely konvektivních systémů (RTD v trubkách, směšovačích, invertorech při laminárním proudění). Rozšíření modelu pístového toku v trubce (model axiální disperze, řešení metodami Laplaceovy a Fourierovy transformace) a vztah ke konvektivním modelům (Taylorova Arisova disperze). Kombinované modely soustavy ideálních mísičů a oblastí pístového toku (série mísičů, model se zpětným promícháváním, recykly, porovnání s disperzními modely). Výpočet odezvy obecného systému se známými charakteristikami RTD (konvoluční integrál, Volterrovy integrální rovnice). Identifikace systémů vyhodnocením dat vzruchu a odezvy (rychlá Fourierova transformace, regresní analýza). Aplikace programů RTD pro simulaci a identifikaci chemických reaktorů a měření průtoků.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10882402.html