Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Úvod do kryogenní techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181151 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Skočilas
Přednášející:
Jan Skočilas
Cvičící:
Jan Skočilas, Jaromír Štancl
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět je zaměř na seznámení studentů s problematikou návrhu a provozu zařízení kryogenní techniky. Předkládá základní principy a technologie dosažení nízkých teplot, vhodné materiály a konstrukce. Ukazuje příklady výroby, montáže a provozu zařízení určených pro práci za nízkých teplot.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základy termomechaniky a principy oběhů pro dosahování nízkých teplot.

2. Vhodné konstrukční materiály a jejich vlastnosti pro kryogenní techniku.

3. Pracovní látky pro kryogeniku, tepelná izolace.

4. Základní typy zařízení, princip a konstrukce – kryogenerátory, kryostaty.

5. Technologické linky aplikace nízkých teplot - děličky vzduchu, zkapalňovače plynů.

6. Technologické linky aplikace nízkých teplot – uskladnění a doprava kapalných plynů.

7. Návrh zařízení kryogenní techniky, tepelné bilance.

8. Pevnostní výpočty, mechanická namáhání zařízení.

9. Výrobní postupy, montáž a údržba kryogenních zařízení.

10. Utěsňování, materiály těsnění a zkoušky těsnosti kryogenních zařízení.

11. Měření fyzikálních veličin, řízení a regulace aparátů za nízkých teplot.

12. Využití speciálních vlastností materiálů při nízkých teplotách. Supravodivost.

13. Základy bezpečnosti práce v prostřední nízkých teplot.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ota J.: Kryogenní technika a její aplikace, Praha, 2004.

Weisend J.G: Handbook of Cryogenic Engineering, Taylor, 1998

Rotter M.: Fyzikální základy a technika nízkoteplotního experimentu, Praha 1982.

Jelínek J., Málek Z.: Kryogenní technika, Praha, 1982

Grozskowski J.: Technika vysokého vakua, Praha, 1981.

Dúbravcová V.: Vakuová a ultravakuová technika, Alfa, 1998.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A2-262
Skočilas J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 262
Út
St
Čt
místnost T4:C2-434
Štancl J.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna 434

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5902206.html