Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2182001 KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Radek Šulc
Přednášející:
Jaromír Štancl
Cvičící:
Jaromír Štancl
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Základní pojmy. Skupenské stavy látek. Stavové chování tekutin (ideální a reálné chování). Termodynamické vlastnosti tekutin. První a druhý zákon termodynamiky. Chemická termodynamika. Fázové rovnováhy jednosložkové a vícesložkové (kapalina - pára, kapalina - kapalina, kapalina - tuhá fáze, tuhá fáze - plyn). Povrchové jevy (adsorpce). Teorie a aplikace termodynamiky roztoků. Reakční kinetika a chemická rovnováha. Termodynamická analýza systémů.

Požadavky:

Výpočet a odevzdání příkladů.

Osnova přednášek:

1. Látkové soustavy, složení soustav

2. Stavové p-V-T chování: reálné plyny, kapaliny, kubické rovnice.

3. Stavové p-V-T chování: teorém korespondujících vztahů (TKS)

4. Základy termodynamiky - 1. a 2. věta termodynamická

5. Základy termodynamiky látkových soustav

6. Termodynamické vlastnosti tekutin

7. Fugacita

8. Roztoky

9. Fázové rovnováhy jednosložkových soustav

10. Fázové rovnováhy vícesložkových soustav.

11. Fázové rovnováhy soustav kapalina - pára.

12. Soustavy s chemickou reakcí: Reakční kinetika. Látkové bilance.

13. Soustavy s chemickou reakcí: Energetické bilance chemických procesů

14. Soustavy s chemickou reakcí: Chemická rovnováha

Osnova cvičení:

1. Složení soustav - koncentrace

2. Stavové chování - kubické rovnice

3. Stavové chování - TKS

4. Stavové chování - směsi.

5. Termodynamické vlastnosti tekutin: reziduální odchylky

6. Termodynamické vlastnosti tekutin: aplikace (izobarický ohřev, škrcení, adiabatická expanze)

7. Fugacita a fugacitní koeficient

8. Roztoky.

9. Fázové rovnováhy jednosložkových soustav: tlak sytých par, výparné teplo.

10. Fázové rovnováhy soustav kapalina - pára: ideální chování, destilace.

11. Fázové rovnováhy soustav kapalina - pára: reálné chování.

12. Soustavy s chemickou reakcí: Látkové bilance.

13. Soustavy s chemickou reakcí: Energetické bilance chemických procesů

14. Soustavy s chemickou reakcí: Chemická rovnováha

Cíle studia:
Studijní materiály:

Smith JM, Van Ness H.C, Abbot M. : Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. McGraw Hill, 2000

Moore W.: Fyzikální chemie. SNTL 1979

Russell J.B.: General chemistry, McGraw Hill, 1992

Michalička Fr.: Aplikovaná fyzikální chemie. Základy chemické termodynamiky. ČVUT 1988

Dufek, M.: Termodynamika látkových soustav. ČVUT

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C2-434
Štancl J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 434
místnost T4:C2-434
Štancl J.
16:00–16:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna 434
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1889206.html