Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tepelná zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181510 Z,ZK 4 2P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Martin Dostál
Přednášející:
Martin Dostál
Cvičící:
Martin Dostál
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Provedení, principy činnosti a základy výpočtu pro výměníky tepla, chladiče, odparky, sušárny, pece, ohmický a mikrovlnný ohřev. Aplikace v potravinářském průmyslu, aseptické procesy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod. Pojmy: entalpie, entropie. Entalpické bilance. T-s a T-h diagramy.

2.Termodynamické oběhy. Příklad zkapalňování plynů (Linde).

3.Základní mechanismy sdílení tepla a korelace pro stanovení přenosu tepla.

4.Výměníky tepla - klasifikace. Konstrukční řešení ST a deskových výměníků tepla. Kriteria volby uspořádání výměníků.

5.Možnosti intenzifikace přenosu tepla: žebrování, vířiče, odstředivé síly. Tepelný výpočet výměníků tepla metodou LMTD.

6.Odparky a krystalizátory. Konstrukční uspořádání (periodické, cirkulační, filmové)

7.Vakuové a rozprašovací chlazení.

8.Sušárny konvekční, kontaktní, rozprašovací

9.Bilance sušení (i-x diagramy). Sušící křivky.

10.Chemické reaktory a pece.

11.Spalovací zařízení. Hořáky, paliva, entalpické bilance.

12.Elektrický ohřev a chlazení. Přímý ohmický ohřev a mikrovlnný ohřev.

13.Aseptické procesy. Pasterační a sterilační linky.

14.Tepelné úpravy potravin.

Osnova cvičení:

1.Experimentální stanovení součinitelů přenosu tepla

2.Výpočet výměníku tepla

3.Výpočet odparky

4.Výpočet odpařovacího chlazení

5.Experimentální stanovení sušící křivky

6.Experimentální studium přímého ohmického ohřevu kusových potravin

7.Exkurze VÚPP

Cíle studia:
Studijní materiály:

Šesták J., Žitný R.: Tepelné pochody II. Skriptum ČVUT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10780102.html