Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diffusion Separation Equipment

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E181507 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět difúzně separační zařízení (dále jen DSZ) seznamuje s procesy a zařízeními, kde dochází k dělení směsí kapalin a plynů na základě principů fyzikálně chemických rovnováh, či mechanismů přenosu hmoty. Užívají se ke koncentraci produktů ze zředěných roztoků nebo naopak se užívají k čištění plynných a kapalných směsí separací nežádoucích složek.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Rozdělení a principy DSZ

2. Základy přenosu hmoty

3. Základy destilace

4. Základy rektifikace

5. Typy rektifikačních zařízení

6. Základy absorbce

7. Výpočty absorpčních zařízení

8. Typy kolonových aparátů pro rektifikaci a absorpci a jejich návrh

9. Základy extrakce

10. Výpočty a typy extrakčních zařízení

11. Základy adsorpce

12. Výpočty a typy adsorpčních zařízení

13. Membránové operace

14. Krystalizace a krystalizátory

Osnova cvičení:

1. Základní vztahy a veličiny v přenosu hmoty, fázové rovnováhy, molekulární difúze, konvektivní přenos hmoty.

2. Výpočet absorpční kolony, diferenciální bilance, stanovení výšky kolony.

3. Laboratorní úloha: Absorpční kolona - stanovení objemového součinitele přestupu hmoty při chemické absorpci

4. Jednoduchá a rektifikační destilace binární směsi, výpočet počtu pater destilační kolony.

5. Extrakce, výpočet jednostupňového extrakčního zařízení, vícestupňová extrakce.

6. Adsorpční kolona - rovnováha, návrh velikosti zařízení.

7. Membránové procesy, výpočet hustoty toku membránou.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Ditl, P.: Difúzně separační pochody, ČVUT v Praze, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2144906.html