Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vybrané statě z difúzních procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W18O004 ZK 60P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na operace a pochody s přenosem hmoty a s chemickými reakcemi. Vysvětluje základy přenosu hmoty i chování složitějších vícefázových, neizotermních systémů a zařízení, kde dochází i k chemickým a biochemickým reakcím. Předmět rozvíjí znalosti získané v základním studiu "Procesní a zpracovatelská technika? nebo vytváří základy operací s přenosem hmoty pro studenty jiných oborů, věnujících se např. energetice, automobilovému průmyslu, chlazení, ekologii, čistění odpadních vod a plynů, nanotechnologiím, materiálovém a medicinálnímu inženýrství a dalším oblastem. Podle zaměření disertace je sestaven studijní plán výběrem z dále uvedené osnovy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Teoretické základy - definice koncentrací, toku hmoty, výpočet difúzních

koeficientů,základní bilanční rovnice, stacionární a nestacionární difúze,

turbulentní difúze,konvektivní přenos hmoty, přenos hmoty fázovým rozhraním.

2. Přenos hmoty s chemickou reakcí.

3. Přenos hmoty v heterogenních systémech.

4. Přenos hmoty ve vícesložkových systémech.

5. Simultánní přenos hmoty a tepla.

6. Separační procesy (destilace, absorpce, extrakce, vyluhování, adsorpce, membránové

procesy, rozpouštění, krystalizace, sušení).

7. Jedno a vícefázové chemické reaktory, spalování.

8. Bioreaktory.

9. Aplikace difúzních pochodů v chemickém, potravinářském, spotřebním průmyslu,

energetice, automobilovém průmyslu, chlazení, ekologii, nanotechnologiích a dalších

oblastech.

10. Návrh a výběr aparátů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ditl, P.: Difúzně separační pochody, Skriptum ČVUT

Ditl, P.: Reaktory, Skriptum, ČVUT

Benítez, J.: Principles and Modern Applications of Mass Transfer Operations. 2nd ed. Wiley, 2009.

Theodore, L., Ricci, F.: Mass Transfer operations for the practicing engineer. Wiley, 2010.

Kister, H.Z., Distillation design. McGraw Hill, 1992.

Další zahraniční literatura je uvedena v CZ literatuře.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10882602.html