Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hydromechanical Processes

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E181129 Z,ZK 6 3P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Teorie a základy výpočtu následujících procesů a příslušných zařízení: proudění v potrubních větvích a sítích, proudění v porézních vrstvách, filtrace, usazování a probublávání, dělení směsí v odstředivém poli, fluidace, míchání, skladování a doprava sypkých materiálů, drcení a mletí, granulace, třídění a mísení partikulárních látek

Požadavky:

Znalosti, absolvování předmětu:

Přenos hybnosti, tepla a hmoty

Osnova přednášek:

1. Úvod. Základní rovnice.

2. Třecí a místní ztráty. Základní úlohy při navrhování potrubí.

3. Proudění stlačitelných tekutin potrubím. Základy výpočtu potrubních sítí.

4. Proudění nenewtonských kapalin potrubím.

5. Výpočet potrubí s čerpadlem.

6. Proudění v porézních a náplňových vrstvách.

7. Filtrace.

8. Usazování. Hydraulické třídění a rozdružování.

9. Probublávání, flotace, patrové kolony.

10. Dělení směsí v odstředivém poli.

11. Fluidace.

12. Míchání kapalin rotačními míchadly. Míchání kapalin ve statických směšovačích.

13. Základy mechaniky partikulárních latek. Skladování a doprava partikulárních latek. Drcení a mletí.

14. Granulace. Třídění a mísení partikulárních látek.

Osnova cvičení:

1. Výpočty proudění v potrubí a potrubních sítích. Výpočet proudění plynu v potrubí.

2. Výpočty proudění nenewtonských kapalin potrubím. Výpočet potrubí s čerpadlem.

3. Výpočty prodění v porézních a náplňových vrstvách. Návrhové výpočty koláčových a hloubkových filtrů.

4. Výpočet usazovací rychlosti. Návrhové výpočty usazováků a zařízení pro hydraulické třídění a rozdružování

5. Návrhové výpočty odstředivek a cyklónů.

6. Výpočet zařízení s fluidní vrstvou.

7. Návrhové výpočty míchacích zařízení.

Cíle studia:

Teorie a základy výpočtu následujících procesů a příslušných zařízení: proudění v potrubních větvích a sítích, proudění v porézních vrstvách, filtrace, usazování a probublávání, dělení směsí v odstředivém poli, fluidace, míchání, skladování a doprava sypkých materiálů, drcení a mletí, granulace, třídění a mísení partikulárních látek

Studijní materiály:

Rieger, F. - Novák, V. - Jirout, T.: Hydromechanické procesy I. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005 (2007). 209 s.

Rieger, F. - Novák, V. - Jirout, T.: Hydromechanické procesy II. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005 (2007). 167 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2113006.html