Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Výrobní linky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181108 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Principy, zásady a metodika návrhu výrobních linek, komplexní řešení linek v návaznosti na ostatní provozy, odpady, energetiku a životní prostředí. Charakteristiky technologických postupů a používaných strojních zařízení. Praktické poznatky z navrhování linek. Výpočty linek a jejich částí, regulace. Optimalizace konstrukčních a provozních parametrů linek. Vybrané linky potravinářského a chemického průmyslu - popis, technologie, jednotlivé aparáty a zařízení, principy jejich činnosti, nové trendy.

Požadavky:

Viz http://fsinet.fsid.cvut.cz/cz/U218/peoples/hoffman/PREDMETY/VLP/VLP.htm

Osnova přednášek:

1.VL obecně, bilance VL, vztah VL a okolní prostředí. Teoretické návrhy VL a praktické provozní zkušenosti.

2.VL v chemickém průmyslu - petrochemie.

3.VL v chemickém průmyslu - petrochemie.

4.Potravinový řetězec, údržnost potravin, příčiny zkázy potravin, prodloužení trvanlivosti. Druhy a účel zásob ve VL. Způsoby snižování energetické náročnosti VL. Cíle potravi-nářského průmyslu. Postup při návrhu VL

5.Výrobní linky v mlékárnách (flow sheet mlékárny, příjem a ošetření mléka, pasterace a sterilace, výroba konzumního mléka, výroba sušeného mléka).

6.Výrobní linky v mlékárnách (výroba másla, jogurtu a zakysaných výrobků, mražených krémů, tvarohu, měkkých a tvrdých sýrů).

7.Výroba sladu (flow sheet VL, příjem ječmene, máčení, klíčení, hvozdění, konečná úprava sladu).

8.Výroba piva (flow sheet VL, příjem, čištění a uskladnění surovin, příprava sladu, práce a schéma varny, chlazení a filtrace mladiny, spilka a CK tanky, ležácký sklep, kvasniční hospodářství, lahvárenská linka a KEG sudy).

9.VL v cukrovarech (flow sheet VL, příjem a ukládka řepy, čištění a praní řepy a výroba řízků, těžení šťávy a zpracování vyloužených řízků, vápenka a hašenka, epurace (čištění šťávy), třtinové cukrovary).

10.VL v cukrovarech (odpařovací stanice, varna, cukerní hospodářství, tepelně-energetická centrála, vodní hospodářství, kondenzační stanice, nové směry v technologii).

11.VL na výrobu masa - surovina, kapacity, flow sheet VL zpracování vepřů a drůbeže.

12.VL masa - popis a princip činnosti jednotlivých zařízení.

13.VL lihovarnického průmyslu - suroviny, chemizmus lihového kvašení, teorie destilace, příklady zařízení.

Osnova cvičení:

1.Bilancování procesu.

2.Základní bilance linky na výrobu sušeného mléka.

3.Základní bilance linky na výrobu sušeného mléka.

4.Chlazení vody ve spirálovém výměníku.

5.Chlazení vody ve spirálovém výměníku - optimalizace.

6.Temperace nádrží - určení ztrát tepla a potřebného topného výkonu.

7.Určení ztrát tepla z Robertovy odparky.

8.Návrh linky na sterilizaci masových konzerv.

9.Návrh linky na sterilizaci masových konzerv - optimalizace.

10.Návrh linky na zahušťování prasečí kejdy.

11.Návrh linky na zahušťování prasečí kejdy - možnosti optimalizace.

12.Návrh a výpočet cukrovarnické odparky.

13.Praktické poznatky z provozu VL.

14.Zápočtový test

Cíle studia:

Získat zkušenosti z následujících oblastí průmyslu:

Principy, zásady a metodika návrhu výrobních linek, komplexní řešení linek v návaznosti na ostatní provozy, odpady, energetiku a životní prostředí. Charakteristiky technologických postupů a používaných strojních zařízení. Praktické poznatky z navrhování linek. Výpočty linek a jejich částí, regulace. Optimalizace konstrukčních a provozních parametrů linek. Vybrané linky potravinářského a chemického průmyslu - popis, technologie, jednotlivé aparáty a zařízení, principy jejich činnosti, nové trendy.

Studijní materiály:

Hoffman P., Filková I.: Výrobní linky potravinářské. Skriptum ČVUT

Hocking M.B.: Chemical technology and pollution control, Elsevier 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10919402.html