Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

PROJEKTOVÁNÍ A BILANCOVANÍ VÝROBNÍCH LINEK

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W18OZ004 ZK 65P+13C
Garant předmětu:
Radek Šulc
Přednášející:
Lukáš Krátký, Radek Šulc
Cvičící:
Lukáš Krátký, Radek Šulc
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá komplexní formou problematikou projektování a bilancování výrobních linek od počáteční projekční fáze přes proces výstavby až po vlastní projektové řízení výstavby včetně ekonomického posouzení a vyhodnocení a řízení rizik projektu. Předmět je zaměřen na metodické postupy bilancování a projektování. Dále je pozornost věnována zajištění bezpečnosti výrobních linek a plánování oprav a údržby zařízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Bilancování linek: základní pojmy, formulace řešené úlohy, postupy pro řešení soustavy řídících rovnic.

•Bilancování linek: hmotové a entalpické bilance. Zdrojové členy, dodatečné podmínky. Chemické reakce.

•Bilancování linek: metodika sestavení a řešení modelu (definice bilančních bloků, sestavení incidenční matice, matice koeficientů, stanovení počtu bilančních rovnic, formulace dodatečných vztahů, podmínky řešitelnosti soustav).

•Bilancování linek: bilance z experimentálních dat, bilance přeurčeného systému, optimalizace provozních parametrů linky.

•Fáze projektu, druhy projektové dokumentace, členění z procesního a legislativního pohledu. Proces návrhu a přípravy

•Metodika stanovení hotovostních toků projektu (fixní kapitálové investice, oběžné kapitálové investice, provozní náklady).

•Metodika stanovení výnosnosti projektu a vlastních zdrojů (časová hodnota peněz, kriteria ziskovosti (PT, ROI, NPV, DCFRR). Rozhodnutí o realizaci projektu.

•Metodika odhadu nákladů stavební a technologické části. Místní a časové faktory ceny (řádový odhad, předběžný odhad, definitivní odhad, metodika cenových indexů, exponenciální metoda, odhad podle kapacity).

•Metodika odhadu nákladů projekčních a inženýrských prací.

•Metodika volby dodavatelského systému. Smluvní vztahy, typy smluv, obsah technické a komerční části smlouvy.

•Projektové řízení výstavby: definice a rozbor procesů projektového řízení (řízení rozsahu, řízení času, řízení nákladů, řízení kvality, řízení lidských zdrojů, proces řízení rizik, řízení nákupu).

•Projektové řízení výstavby: Metodika odhadů nákladů stavby. Metodika sestavení projektových týmů. Metodika řízení rizik (definice rizik, identifikace rizik, prevence rizik).

•Bezpečnostní inženýrství. Zajištění bezpečnosti výrobních linek a ochrany zdraví. Legislativní požadavky. Metodika analýzy rizik (HAZOP).

•Metodika plánování oprav a údržby zařízení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Moran, S., Applied Guide to Process and Plant Design, Butterworth Heinemann, 2015

•Towler, G., Sinnot, R.K., Chemical Engineering Design: principles, practice and economics of plant and proces design, 2nd edition, Butterworth-Heinemann, 2012

•Mannan, S., Lees’ Process Safety Essentials: Hazard Identification, Assessment and Control, Elsevier, 2014

•Ditl, P., Netušil M., Bilancování a simulace procesů v MS Excel, Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2018

•Roušar, I. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, 2008

•Ulrich, G.D. A Guide to Chemical Engineering Process Design and Economics. New York: John Wiley & Sons, 1984.

•Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. New York: McGraw-Hill, 2003.

•Kletz, T., What went wrong? Case Histories of Process Plant Disasters, Elsevier, 2009.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6682006.html