Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hydromechanické procesy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181109 Z,ZK 5 3P+1.7C+0.3L česky
Garant předmětu:
Tomáš Jirout
Přednášející:
Tomáš Jirout
Cvičící:
Tomáš Jirout, Stanislav Solnař
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět aplikuje teoretické znalosti z předmětů Přenos hybnosti tepla a hmoty a mechaniky tekutin na teorii a výpočty následujících procesů a příslušných zařízení: proudění v potrubních větvích a sítí, proudění v porézní vrstvě, filtrace, hydraulické separační procesy, fluidace, míchání, zpracování partikulárních materiálů. S principem jednotlivých procesů a stanovováním procesních charakteristik zařízení se studenti seznámí v rámci laboratorních cvičení v poloprovozní laboratoři ústavu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní rovnice. Třecí a místní ztráty. Základní úlohy při navrhování potrubí.

2. Proudění stlačitelných tekutin potrubím. Návrh a výpočty potrubních sítí.

3. Proudění nenewtonských kapalin potrubím.

4. Doprava tekutin. Teorie čerpadel. Návrh potrubí s čerpadlem. Konstrukční provedení čerpadel. Kompresory.

5. Proudění v porézních a náplňových vrstvách. Teorie filtrace.

6. Filtrace a konstrukční provedení filtrů.

7. Dělení směsí v gravitačním poli. Usazování a usazováky. Hydraulické třídění a rozdružování. Probublávání, flotace, patrové kolony.

8. Dělení směsí v odstředivém poli. Odstředivky a vírové odlučovače.

9. Fluidace.

10. Míchání kapalin a nenewtonských látek. Míchání v heterogenních systémech a mísení partikulárních látek. Statické směšovače.

11. Základy mechaniky partikulárních látek.

12. Skladování a doprava partikulárních látek.

13. Drcení a mletí. Granulace. Třídění partikulárních látek.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

RIEGER F., NOVÁK V., JIROUT T.: Hydromechanické procesy I, II. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005 (2007). 209 s., 167 s.

GEANKOPOLIS, C. J.: Transport Processes and Separation Process Principles. 4th edition. New Jersey: Publishing as Prentice Hall PTR, 2003.1026 p.

BACKHURST, J. R. et al.: Chemical Engineering: Fluid Flow, Heat Transfer and Mass Transfer. Elsevier Butterworth Heinemann, 1999.

RICHARDSON, J. F., HARKER, J. H.: Chemical Engineering. Vol. 1+2, Elsevier Butterworth Heinemann, 2002.

TARLETON, S.: Solid/liquid separation: Equipment Selection and Process Design. Elsevier Butterworth Heinemann, 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-504
Jirout T.
10:45–13:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 504
Út
St
Čt
místnost T4:B1-425
Solnař S.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Konzultační místnost 12118
místnost T4:A1-504
Solnař S.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 504

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5901906.html