Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

VYBRANÉ STATĚ Z DIFÚZNÍCH PROCESŮ

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W18OZ005 ZK 78P+0C
Garant předmětu:
Radek Šulc
Přednášející:
Radek Šulc
Cvičící:
Radek Šulc
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je rozvinout a prohloubit teoretické základy vybraných difúzně-separačních procesů se zaměřením na speciální otázky. Předmět je zaměřen na operace a procesy s přenosem hmoty a s chemickými reakcemi. Vysvětluje základy přenosu hmoty i chování složitějších vícefázových, neizotermních systémů a zařízení, kde dochází i k chemickým a biochemickým reakcím. Předmět rozvíjí znalosti získané v základním studiu "Procesní technika“ nebo vytváří základy operací s přenosem hmoty pro studenty jiných oborů, věnujících se např. energetice, automobilovému průmyslu, chlazení, ekologii, čistění odpadních vod a plynů, nanotechnologiím, materiálovém a medicinálnímu inženýrství a dalším oblastem. Podle zaměření disertace jsou odpovídající témata více posílena.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Teoretické základy - definice koncentrací, toku hmoty, výpočet difúzních koeficientů, základní bilanční rovnice, stacionární a nestacionární difúze, turbulentní difúze, konvektivní přenos hmoty, přenos hmoty fázovým rozhraním.

•Přenos hmoty s chemickou reakcí.

•Přenos hmoty v heterogenních systémech.

•Přenos hmoty ve vícesložkových systémech.

•Simultánní přenos hmoty a tepla.

•Separační procesy (destilace, absorpce, extrakce, vyluhování, adsorpce, membránové procesy, rozpouštění,

krystalizace, sušení).

•Jedno a vícefázové chemické reaktory, spalování.

•Bioreaktory.

•Aplikace difúzních pochodů v chemickém, potravinářském, spotřebním průmyslu, energetice, automobilovém

průmyslu, chlazení, ekologii, nanotechnologiích a dalších oblastech.

•Návrh a výběr aparátů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Khoury F.M.: Multistage Separation Processes. 4th Edition. CRC Press, 2014. ISBN 0-8493-1856-4.

•Gorak, A., Sorensen, E.: Distillation: Fundamentals and Principles, Elsevier, 2014 ISBN 978-0-12-386547-2.

•Benítez, J.: Principles and Modern Applications of Mass Transfer Operations. 2nd ed. Wiley, 2009.

•Theodore, L., Ricci, F.: Mass Transfer operations for the practicing engineer. Wiley, 2010.

•Kister, H.Z., Distillation design. McGraw Hill, 1992.

•Koichi, A: Mass Transfer. Whiley-VCH, 2002. ISBN-13: 978-3-527-31460-7.

•Ditl, P.: Difúzně separační pochody, Skriptum ČVUT, 1996.

•Ditl, P.: Reaktory, Skriptum, ČVUT, 2000.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6682106.html