Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Difúzně separační procesy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181701 Z,ZK 5 3P+1.7C+0.3L česky
Garant předmětu:
Radek Šulc
Přednášející:
Radek Šulc
Cvičící:
Vojtěch Bělohlav
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět difúzně separační procesy seznamuje s procesy a zařízeními, kde dochází k dělení směsí kapalin a plynů na základě principů fyzikálně chemických rovnováh, či mechanismů přenosu hmoty. Tyto procesy se využívají pro čištění plynných, kapalných roztoků i pro získávání žádaných produktů ze směsí. S principem jednotlivých procesů a stanovováním procesních charakteristik zařízení se studenti seznámí v rámci laboratorních cvičení v poloprovozní laboratoři ústavu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Rozdělení a principy DSP, základní pojmy.

2.Bilancování hmoty ve vícesložkových systémech. Stanovení dělící práce na separaci složek.

3.Inspekční analýza rovnic přenosu hmoty.

4.Difúze v plynných, kapalných a tuhých látkách. Difúzní součinitele.

5.Přenos hmoty při směšování proudů. Nestacionární přenos hmoty.

6.Absorpce a exsorpce.

7.Destilace.

8.Rektifikace.

9.Zařízení pro kontakt plynů a kapalin.

10.Extrakce, vyluhování, mytí a superkritická extrakce.

11.Adsorpce a iontoměniče.

12.Membránové operace.

13.Krystalizace a rozpouštění. Krystalizátory.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ditl P.: Difúzně separační pochody, skripta ČVUT a v nich doporučená literatura.

Treybal, R.E.: Mass Transfer Operations. 3rd. Edition, Mc GrawHill, New York (1980).

Khoury F.M.: Multistage Separation Processes. 3 rd Edition. CRC Press, ISSN: 0-8493-1856-4 (2005).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A2-262
Bělohlav V.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 262
Út
místnost T4:A2-259
Šulc R.
09:00–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 259
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10935102.html