Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Přenos hybnosti, tepla a hmoty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2181026 Z,ZK 5 3P+1C
Garant předmětu:
Tomáš Jirout
Přednášející:
Martin Dostál, Tomáš Jirout
Cvičící:
Vojtěch Bělohlav, Martin Dostál, Tomáš Jirout, Adam Krupica, Jiří Moravec, Jan Skočilas, Stanislav Solnař
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Základy bilancování přenosu v homogenních tekutinách. Navier-Stokesova rovnice. Přenos hybnosti v turbulentním proudění. Rovnice mechanické energie. Rozložení doby prodlevy. Přenos tepla vedením. Nucená a přirozená konvekce. Přenos tepla při změně skupenství a zářením. Vícesložkové systémy. Přenos hmoty molekulární difúzí, konvekcí, s chemickou reakcí a přenos hmoty mezi fázemi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Úvod do přenosových jevů. Základy tenzorového počtu.

• Základní bilanční rovnice. Základní rovnice přenosu, materiální derivace. Rovnice kontinuity. Bilance hybnosti - Cauchyho rovnice. Bilance momentu hybnosti.

• Kinematika proudění tekutin. Konstitutivní rovnice. Základy inženýrské reologie.

• Navier–Stokesova rovnice.

• Inspekční analýza Navier-Stokesovy rovnice. Limitní případy řešení Navier-Stokesovy rovnice. Inženýrská Bernoulliova rovnice. Mezní vrstva.

• Přenos hybnosti při turbulentním proudění. Diferenciální rovnice mechanické energie. Bilance vnitřní energie a entalpie.

• Fourier-Kirchhoffova rovnice. Stacionární vedení tepla v tělese bez vnitřního zdroje tepla. Vícerozměrné případy vedení tepla.

• Stacionární vedení tepla v tělese s vnitřním objemovým zdrojem tepla. Nestacionární vedení tepla.

• Přenos tepla při nucené konvekci. Podobnost přenosu hybnosti a tepla.

• Přirozená a smíšená konvekce. Přenos tepla při fázových změnách.

• Přenos tepla zářením.

• Přenos hmoty - základní pojmy, koncentrace. Základní rovnice přenosu hmoty. Stacionární přenos hmoty.

• Přenos hmoty - nestacionární difúze, konvektivní přenos, přenos mezi fázemi. Podobnost mezi přestupem tepla a hmoty.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení

1. Úvodní cvičení. Praktická ukázka aplikací poznatků z předmětu.

2. Základy tenzorového počtu - příklady. Aplikace integrální bilance momentu hybnosti.

3. Řešení jednorozměrných případů přenosu hybnosti.

4. Aproximativní řešení složitějších úloh přenosu hybnosti.

5. Řešení stacionárního přestupu tepla v tuhých tělesech bez a s vnitřním zdrojem tepla.

6. Řešení úloh nestacionárního vedení tepla v tuhých tělesech.

7. Konvektivní přenos tepla. Integrální bilance tepla - výměník tepla.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Šesták J., Rieger F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Skriptum ČVUT.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-306
Bělohlav V.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
Učebna 306
místnost T4:A1-306
Bělohlav V.
16:45–18:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Učebna 306
místnost T4:A1-306
Skočilas J.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Učebna 306
místnost T4:A1-306
Bělohlav V.
16:45–18:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Učebna 306
místnost T4:A1-306
Bělohlav V.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Učebna 306
Út
místnost T4:D1-266
Jirout T.
08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 266
místnost T4:A1-306
Solnař S.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 306
místnost T4:A1-306
Solnař S.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Učebna 306
místnost T4:A1-306
Solnař S.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Učebna 306
místnost T4:A1-306
Solnař S.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
Učebna 306
místnost T4:A1-306
Moravec J.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Učebna 306
místnost KN:A-108
Dostál M.
13:15–15:00
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-108
Dostál M.
13:15–15:00
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost T4:A1-306
Moravec J.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Učebna 306
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10349702.html