Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Konstrukce procesních zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181135 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Obecná metodika návrhu a konstrukce procesních zařízení. Používané konstrukční materiály a jejich vlastnosti. Korozní a mechanické opotřebení procesních zařízení, protikorozní ochrana. Konstrukční řešení procesních zařízení s ohledem na jejich technologičnost. Dimenzování základních částí zařízení - kmitání, tlakové namáhání. Konstrukční řešení svařovaných konstrukcí - metody svařování, typy svarů a jejich použití. Výpočty potrubních soustav.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Kategorizace procesních zařízení, specifikace řešených problémů, příklady.

2. Obecná metodika návrhu a konstrukce procesních zařízení.

3. Konstrukční materiály pro procesní zařízení.

4. Korozní a mechanické opotřebení procesních zařízení. Protikorozní ochrana.

5. Technologičnost konstrukce procesních zařízení.

6. Kmitání jednohmotové a vícehmotové soustavy na hřídeli - zjištění vlastních frekvencí. Vyvažování rotačních zařízení.

7. Tlakové nádoby - norma ČSN 690010.

8. Tlakové nádoby - norma ČSN 690010.

9. Svařované konstrukce - metody svařování, typy svarů, konstrukční řešení.

10. Přírubové spoje a těsnění.

11. Přírubové spoje a těsnění.

12. Potrubní systémy - řešení teplotních dilatací.

13. Potrubní systémy - řešení teplotních dilatací.

Osnova cvičení:

1. Příklady procesních zařízení. Zadání semestrálních prací.

2. Obecný rozbor zadaných procesních zařízení.

3. Řešení procesního systému zadaných zařízení.

4. Řešení energetického, řídícího a nosného systému zadaných zařízení.

5. Návrh základních vlastností zadaných zařízení (velikost, příslušenství, konstrukční řešení).

6. Dimenzování základních částí zadaných zařízení.

7. Kmitání jednohmotové a vícehmotové soustavy na hřídeli - příklady.

8. Příklad výpočtu tlakové nádoby.

9. Řešení svarových spojů na zadaných zařízeních.

10. Výpočet teplotních dilatací v potrubním systému.

11. Návrh přírubového spoje.

12. Výpočty těsnění.

13. Prezentace řešení semestrálních prací.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Lukavský, J. Konstrukce a stavba aparátů. Praha: ČVUT, 1971.

Lukavský, J. Konstrukce výrobních zařízení. Praha: ČVUT, 1984.

Jaššo, I., Lukavský, J. Konstrukce aparátů. Praha: ČVUT, 1989.

Sigl, F. Zpracovatelské stroje. Praha: SNTL, 1992.

ČSN 690010

ČSN EN 13445-3

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1849206.html