Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Difuzně separační zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181509 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět difúzně separační zařízení (dále jen DSZ) seznamuje s procesy a zařízeními, kde dochází k dělění směsí kapalin a plynů na základě principů fyzikálně chemických rovnováh, či mechanismů přenosu hmoty. Užívají se ke koncentraci produktů ze zředěných roztoků nebo naopak se užívají k čištění plynných a kapalných směsí separací nežádoucích složek.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Rozdělení a principy DSP

2.Základy přenosu hmoty

3.Základy destilace

4.Základy rektifikace

5.Typy rektifikačních zařízení

6.Základy absorbce

7.Výpočty absopčních zařízení

8.Typy kolonových aparátů pro rektifikaci a absorpci a jejich návrh

9.Základy extrakce

10.Výpočty a typy extrakčních zařízení

11.Základy adsorpce

12.Výpočty a typy adsorpčních zařízení

13.Membránové operace

14.Krystalizace a krystalizátory

Osnova cvičení:

1.Základní vztahy a veličiny v přenosu hmoty, fázové rovnováhy, molekulární difúze, konvektivní přenos hmoty.

2.Výpočet absorpční kolony, diferenciální bilance, stanovení výšky kolony.

3.Jednoduchá kontinuální destilace binární směsi.

4.Rektifikační destilace, výpočet počtu pater destilační kolony.

5.Extrakce, výpočet jednostupňového extrakčního zařízení, vícestupňová extrakce.

6.Adsorpční kolona - rovnováha, návrh velikosti zařízení.

7.Membránové procesy, výpočet hustoty toku membránou.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10780802.html