Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Přenosové jevy v procesním inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181002 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Jirout
Přednášející:
Martin Dostál, Tomáš Jirout, Radek Šulc
Cvičící:
Martin Dostál, Tomáš Jirout, Jiří Moravec, Radek Šulc
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět poskytne teoretický základ pro studium jednotkových operací probíhajících v procesních a zpracovatelských zařízeních. Bilancování přenosu hybnosti v tekutinách. Úvod do inženýrské reologie a základy reometrie. Smykové proudění. Přenos hybnosti při turbulentním proudění. Potenciální proudění. Využití aplikací přenosu hybnosti pro analýzu rozložení doby zdržení. Bilance mechanické energie a entalpie. Využití inspekční analýzy přenosových rovnic. Prohloubení znalostí z přenosu tepla, zejména při fázových změnách a v heterogenních systémech. Přenos tepla zářením. Teorie přenosu hmoty molekulární difúzí, konvekcí, s chemickou reakcí a přenos hmoty mezi fázemi. Analýza podobnostních jevů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod. Základní bilanční rovnice.

2. Bilance hmotnosti a hybnosti v tekutinách. Cauchyho rovnice. Konstitutivní rovnice tekutin.

3. Smykové proudění. Úvod do inženýrské reologie. Obecné reologické modely.

4. Proudění nenewtonských látek v základních jednorozměrných geometriích.

5. Reometrie. Kapilární viskozimetr. Viskozimetr se souosými válci. Viskozimetr a reogoniometr kužel-deska.

6. Navier – Stokesova rovnice. Bilance mechanické energie. Potenciální proudění. Bernoulliova rovnice.

7. Turbulence a mezní vrstvy. Rozložení doby zdržení v procesních aparátech a zařízeních.

8. Bilance energie a tepla. Mechanismy přenosu tepla. Fourier-Kirchhoffova rovnice.

9. Vedení tepla. Nucená a přirozená konvekce.

10. Přenos tepla při fázových změnách. Přenos tepla v heterogenních systémech. Přenos tepla zářením.

11. Rovnice přenosu hmoty. Přenos hmoty molekulární difúzí.

12. Konvektivní přenos hmoty. Přenos hmoty mezi fázemi.

13. Simultánní přenos tepla a hmoty. Teorie podobnosti přenosových jevů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

* ŠESTÁK J., RIEGER F: Přenos hybnosti tepla a hmoty. Skripta ČVUT.

* BIRD, R.B., STEWART W.E., LIGHTFOOT E.N.: Transport Phenomena John Wiley 2007.

* INCROPERA F.P., DeWITT D.P.: Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley 2002.

* HOWARD A. BARNES. A handbook of elementary rheology. Aberystwyth: Univ. of Wales, Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 2000.

* CHHABRA, R. P., J. F. RICHARDSON. Non-Newtonian flow and applied rheology: engineering applications. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-504
Jirout T.
Šulc R.

14:15–16:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 504
místnost T4:A1-504
Jirout T.
Šulc R.

14:15–16:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 504
místnost T4:A1-504
Jirout T.
Šulc R.

16:00–18:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 504
Út
St
Čt
místnost T4:B1-425
Moravec J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Konzultační místnost 12118

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5901306.html