Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Project III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E183013 Z 10 0P+10C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je aplikace teoretických poznatků při projektování složitějšího inženýrského díla z oblasti chemického, potravinářského a zpracovatelského průmyslu, např.:

- projektování nových systémů chemického, potravinářského a zpracovatelského průmyslu,

- návrh pokročilých zařízení a technologických celků pro klasickou i decentralizovanou energetiku s důrazem na

zlepšování jejich parametrů a využití obnovitelných a alternativních zdrojů

- optimalizace stávajících systémů z hlediska intenzifikace přenosových jevů, zvýšení produktivity, regenerace tepla, snížení energetické náročnosti, minimalizace tvorby odpadů a ekologických dopadů atp.

- návrhu a optimalizaci konstrukčního uspořádání zařízení a aparátů pro nové systémy s důrazem na využití moderních

trendů VaV

- experimentální a CFD analýze procesů ve strojích a zařízeních s cílem optimalizace přenosových jevů z hlediska

energetické náročnosti a doby zpracování včetně definování vhodných scale-up parametrů.

Zadávané téma může být směřováno k budoucímu tématu diplomové práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

dle doporučení vedoucího projektu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2364306.html