Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Průmyslová chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181014 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Termodynamické základy průmyslových výrob. Výroba základních anorganických látek. Výroba základních organických látek. Zpracování ropy a petrochemie. Průmyslová elektrochemie. Základní procesy při zpracování silikátů. Sklo, keramika, stavební hmoty. Základy výrob technicky důležitých plastických hmot. Tenzidy. Celulóza a papír.

Požadavky:

Vypracování a odevzdání úloh.

Osnova přednášek:

1. Termodynamické základy průmyslových výrob.

2. Základní anorganické sloučeniny

3. Elektrochemie.

4. Základní organické sloučeniny.

5. Zpracování ropy

6. Petrochemie

7. Plasty a pryže.

8. Tenzidy.

9. Keramika a biokeramika.

10. Sklo

11. Stavební hmoty a žárovzdorné materiály.

12. Celulóza a papír.

13. Biotechnologie.

Osnova cvičení:

1. Výpočtové cvičení - kyselina sírová I

2. Výpočtové cvičení - kyselina sírová II

3. Výpočtové cvičení - kyselina dusičná I

4. Výpočtové cvičení - kyselina dusičná II

5. Výpočtové cvičení - amoniak.

6. Výpočtové cvičení - syntézní plyn.

7. Výpočtové cvičení - parní reforming.

8. Výpočtové cvičení - elektrochemie.

9. Výpočtové cvičení - petrochemie.

10. Výpočtové cvičení - destilace

11. Laboratorní cvičení.

12. Výpočtové cvičení - výroba celulózy.

13. Prezentace, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Dufek M. : Průmyslová chemie. ČVUT

Weissermel K., Arpe H.J.: Průmyslová organická chemie. SNTL Praha, 1984

Büchner W. a kol.: Průmyslová anorganická chemie. SNTL Praha, 1991

Austin: Shreve´s chemical process industries. McGrawHill

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10475202.html