Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hydromechanické procesy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181132 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Teorie a základy výpočtu následujících procesů a příslušných zařízení: proudění v potrubních větvích a sítích, proudění v porézních vrstvách, filtrace, usazování a probublávání, dělení směsí v odstředivém poli, fluidace, míchání, skladování a doprava sypkých materiálů, drcení a mletí, granulace, třídění a mísení partikulárních látek

Požadavky:

Absolvování předmětu

Přenos hybnosti, tepla a hmoty

Osnova přednášek:

1.Úvod. Míchání kapalin rotačními míchadly.

2.Základní rovnice. Třecí a místní ztráty. Základní úlohy při navrhování potrubí.

3. Proudění stlačitelných tekutin potrubím. Základy výpočtu potrubních sítí.

4. Proudění nenewtonských kapalin potrubím.

5. Výpočet potrubí s čerpadlem.

6. Proudění v porézních a náplňových vrstvách.

7. Filtrace.

8. Usazování. Hydraulické třídění a rozdružování.

9. Probublávání, flotace, patrové kolony.

10. Dělení směsí v odstředivém poli.

11. Fluidace.

12. Míchání kapalin ve statických směšovačích. Základy mechaniky partikulárních latek.

13. Skladování a doprava partikulárních latek. Drcení a mletí.

14. Granulace. Třídění a mísení partikulárních látek.

Osnova cvičení:

3. Výpočty proudění nenewtonských kapalin potrubím. Výpočet potrubí s čerpadlem.

4. Výpočty prodění v porézních a náplňových vrstvách. Návrhové výpočty koláčových a hloubkových filtrů.

5. Výpočet usazovací rychlosti. Návrhové výpočty usazováků a zařízení pro hydraulické třídění a rozdružování

6. Návrhové výpočty odstředivek a cyklónů.

7. Výpočet zařízení s fluidní vrstvou.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Rieger F., Novák V., Jirout T.: Hydromechanické procesy I a II. Skripta ČVUT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10744402.html