Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

INŽENÝRSKÁ REOLOGIE

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W18OZ001 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Tomáš Jirout
Přednášející:
Tomáš Jirout, Jan Skočilas
Cvičící:
Tomáš Jirout, Jan Skočilas
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Základy inženýrské reologie a reometrie. Schopnost aplikovat jednoduché konstitutivní rovnice v inženýrských aplikacích. Popis reologických jevů. Přehled mechaniky kontinua. Konstitutivní modely hyperelastických, čistě viskozních a viskoelastických materiálů. Viskometrické a elongační toky. Proudění v kanálech (RMW rovnice). Modely zpracování tavenin a roztoků plastů. Přenos tepla v nenewtonských tekutinách. Numerické metody používané při řešení proudění newtonských a nenewtonských tekutin.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Rámcová specifikace cílů kurzu. Konkrétní zaměření na některé z následujících okruhů.

•Tenzorový popis dynamiky i kinematiky velkých deformací a rychlostí deformací (invarianty rychlosti deformace).

•Materiálově objektivní popis časových změn (Jaumanovské derivace).

•Konstitutivní rovnice hyperelastických materiálů založené na deformační energii.

•Konstitutivní rovnice GNF (zobecněných Newtonských kapalin). Kapaliny s mezí toku. Tixotropní kapaliny.

•Diferenciální konstitutivní rovnice viskoelastických kapalin (typu Maxwell).

•Integrální konstitutivní rovnice viskoelastických kapalin (typu Boltzmann).

•Viskometrické toky (tok v trubce, rotační toky).

•Experimentální metody identifikace konstitutivních rovnic ve viskometrických tocích (i oscilačních tocích LAOS).

•Inženýrské aplikace: Tok v trubce (RMW rovnice).

•Elongační toky: Tažení vláken a vyfukování filmu.

•Přenos tepla v nenewtonských tekutinách.

•Numerické metody používané při řešení proudění newtonských a nenewtonských tekutin.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Bird, R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N.: Transport Phenomena, John Wiley & Sons, Inc. 2007. 928 p. ISBN 978-0470115398

•Malkin A. Y., Isayev A. I.: Rheology: Concepts, Methods, and Application, ChemTec Publishing, 2017. 500 p. ISBN- 13: 978-1927885215

•Irgens F.: Rheology and Non-Newtonian Fluids, Springer, 2016. 200 p. ISBN-13: 978-3319376547

•Mezger T.G.: The Rhology Handbook, Vincentz Network, 2014, 434 p. ISBN-13: 978-3866308428

•Barnes H.A.: A Handbook of Elementary Rheology, University of Wales, 2000, 210 p. ISBN 0-9538032-0-1

•Steffe J.F.: Rheological Methods in Food Process Engineering, Freeman Press, 1996, p. 428. ISBN 0-9632036-1-4

•Sobotka, Z.: Reologie hmot a konstrukcí. Praha: Academia, 1981.

•Wein O.: Úvod do reologie. FCH VUT v Brně, Brno 1996.

•Ayas M., Skočilas J., Jirout T.: A practical method for predicting the friction factor of power-law fluids in a

rectangular duct, Chemical Engineering communication, 2019

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6681706.html