Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tepelné výměníky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181009 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Základy termodynamiky: entalpie, entropie, stavové rovnice, energetické bilance, optimalizace termodynamických systémů (metody Pinch, EGM). Mechanizmy přenosu tepla bez fázových změn (kondukce, nucená i přirozená konvekce) a přenos tepla s fázovými přeměnami (var, kondenzace). Výměníky tepla (teoretické základy, návrhové postupy). Korelace pro výpočty tlakových ztrát a přenosu tepla v trubkových a deskových výměnících tepla. Vliv úsad. Výměníky tepla s rozšířenou teplosměnnou plochou. Výměníky tepla ve speciálních technologiích - vysokoteplotní a vysokotlaké aparáty, výměníky pro kryogeniku, jadernou energetiku. Kompaktní výměníky. Výměníky s rotujícími plochami. Dynamika a nestacionární provoz výměníků. Konstrukční aspekty, vibrace, dimenzování výměníků tepla. Výměníkové sítě, ekonomické aspekty návrhu. Projekt komplexního tepelného výpočtu výměníku. (Není určeno pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)

Požadavky:
Osnova přednášek:

Předmět pojednává o hydrodynamických, termodynamických, pevnostních a konstrukčních aspektech návrhu výměníků tepla.

Osnova cvičení:

? 1. týden Zařazení výmeníků do kategorie kalorických aparátů

? 2. týden Přenos tepla ve výměnících bez fázových přeměn

? 3. týden Přenos tepla s fázovými přeměnami- var, kondensace, tuhnutí, tavení, sublimace

? 4. týden Tlaková ztráta při proudění ve výměnících

? 5. týden Trubkové výměníky, teoretické základy

? 6. týden Trubkové výměníky bez fázových přeměn

? 7. týden Trubkové výměníky s fázovými přeměnami

? 8. týden Výměníky tepla s rozvinutou teplosměnnou plochou (žebrování, stat. směšovače)

? 9. týden Výměníky tepla ve speciálních výrobních technologiích

? 10. týden Kompaktní výměníky

? 11. týden Dynamika výměníkových systémů

? 12. týden Konstrukční aspekty návrhu výměníků

? 13. týden Vibrace buzené prouděním ve výměnícch

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10617102.html