Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Difussion Separation Processes

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E181131 Z,ZK 6 4P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Classis from Equipment for diffusion separation processes are giving a basic knowledge of processes and equipments where gas or liquid mixture is been separated due to principals of physical-chemical equilibriums or on the basis of mass transfer mechanisms. They are used for concentrating of products from dilute solutions or in turn for purification of diluted gasses or liquid solutions.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Classification and principles of diffusion separation processes and operations.

2.Basis of mass transfer.

3.Basis of distillation.

4.Basis of rectification.

5.Types of rectification processes.

6.Absorption basis.

7.Absorption processes design.

8.Design of rectification and absorption columns.

9.Extraction processes design.

10.Design of extraction processes and apparatuses.

11.Adsorption basis.

12.Design of adsorption processes and equipment.

13.Membrane operations.

14.Crystallization and crystallizers.

Osnova cvičení:

1.Basic equations and quantities in mass transfer, phase equilibrium, molecular diffusion, convective mass transfer.

2.Absorption column calculation, differential balance, determination of column height.

3.Single continuous distillation of a binary mixture.

4.Expansion distillation (flash).

5.Rectification column, calculating the number of distillation trays.

6.Extraction, calculation of single-stage equipment, multi-stage system.

7.Adsorption column - equilibrium, the equipment design.

8.Membrane operations, calculation of mass flux through a membrane, concentration polarization.

For details see pages of these lectures on www.cvut.cz -U12118. Calculations are mostly made in MAPLE.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Ditl, P.: Difussion Separation Processes, Text book, Czech Technical University and mostly English literature recommended in this text book.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1048906.html