Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

VYBRANÉ STATĚ Z TEPELNÝCH PROCESŮ

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W18OZ007 ZK 78P+0C
Garant předmětu:
Jan Skočilas
Přednášející:
Jan Skočilas
Cvičící:
Jan Skočilas
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Rozšíření znalostí s ohledem na detailnější porozumění relevantních transportních procesů při přenosu tepla a využití při návrhu aparátů a experimentálním nebo teoretickém zkoumání komplexních případů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Základní mechanismy přenosu tepla: kondukce, nucená a přirozená konvekce, radiace.

•Podobnostní analýza transportních rovnic přenosu tepla. Korelace pro popis přenosu tepla.

•Experimentální metody používané při popisu přenosu tepla (přímé, nepřímé).

•Numerické modelování přenosu tepla, vliv turbulentního proudění.

•Základní případy přenosu tepla – proudění v trubce kruhového průřezu, přenos tepla v impaktním proudu.

•Vliv vývinu rychlostního a teplotního profilu a rozdílných okrajových podmínek, drsnosti stěny.

•Nekruhové průřezy, sekundární proudění, anizotropní přenos tepla při turbulentním proudění.

•Vnější proudění, vývoj teplotní mezní vrstvy, analogie s přenosem hybnosti.

•Tepelné výměníky. Obtékání svazku trubek, střední teplotní diference, intenzifikace přenosu tepla, úsady.

•Přestup tepla při změnách fáze, var, kondenzace, odpařování, sušení.

•Spalování – kinetika, reakce, radiace, CFD.

•Optimalizace aparátů a systémů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Bird, R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N.: Transport Phenomena, John Wiley & Sons, Inc. 2007.

•Lienhard, J. H. IV, Lienhard, J. H. V: A heat transfer textbook, 4th ed. Cambridge, MA, Phlogiston Press, 2017.

•Minkowycz.W. J., Sparrow E.M. Advances in numerical heat transfer. CRC Press 2009

•Wilcox, D. C.: Turbulence Modeling for CFD, DCW Industries, Inc., California, 2006.

•Zuckerman, N., Lior, N.: Jet Impingement Heat Transfer: Physics, Correlations, and Numerical Modeling, Advances in Heat Transfer, 39, 2006, str. 565 – 631.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6682306.html