Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tepelné pochody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2181017 Z,ZK 7 4P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Základní procesy, zařízení a oběhy energetických přeměn v chemickém, potravinářském a spotřebním průmyslu. Energetické bilancování. Spalování fosilních paliv a odpadů. Mírné a hluboké chlazení. Zkapalňování a dělení plynů. Chlazení a mražení potravin. Tepelná čerpadla. Speciální případy přenosu tepla. Teorie a konstrukce výměníků tepla. Rekuperátory a regenerátory. Rotační a tenkovrstvé výměníky tepla. Zanášení a čištění teplosměnných ploch. Odpařování a zahušťování. Odpařovací stanice. Sušení a sušicí aparáty. Kontaktní, konvektivní a rozprašovací sušárny. Zvláštní typy sušících zařízení, sublimační sušení a lyofilizace. Pece. Akumulace energie.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10392502.html