Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tepelné výměníky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2181133 Z,ZK 5 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Klasifikace výměníků. Přenos tepla ve výměnících bez fázových změn a přenos tepla s fázovými přeměnami - var, kondenzace, tuhnutí, tavení, sublimace. Tlaková ztráta při proudění ve výměnících. Trubkové výměníky, teoretické základy, návrhové postupy. Výměníky tepla s rozšířenou teplosměnnou plochou. Výměníky tepla ve speciálních technologiích - vysokoteplotní a vysokotlaké aparáty, výměníky pro kryogeniku, jadernou energetiku. Kompaktní výměníky. Výměníky s rotujícími plochami. Dynamika a nestacionární provoz výměníků. Konstrukční aspekty, vibrace, dimenzování výměníků tepla. Výměníkové sítě, ekonomické aspekty návrhu. Projekt komplexního tepelného výpočtu výměníku. (Není určeno pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, zařazení výměníků tepla do kategorie kalorických aparátů. Klasifikace výměníků, konstrukční materiály.

2. Přenos tepla ve výměnících bez fázových přeměn.

3. Přenos tepla ve výměnících s fázovými přeměnami - var, kondensace, tuhnutí, tavení,

sublimace.

4. Tlaková ztráta při proudění ve výměnících tepla.

5. Trubkové výměníky - teoretické základy.

6. Trubkové výměníky bez fázových přeměn.

7. Trubkové výměníky s fázovými přeměnami.

8. Výměníky tepla s rozšířenou (extended surface) teplosměnnou plochou (žebrování nebo statické směšovače).

9. Výměníky tepla ve speciálních technologiích - vysokoteplotní a vysokotlakové aparáty, výměníky pro kryogeniku, výměníky pro vysoce korozivní media, výměníky v jaderné energetice, výměníky pro kapalné kovy a soli.

10. Kompaktní výměníky.

11. Výměníky tepla s rotujícími plochami.

12. Dynamika a nestacionární provoz výměníků tepla.

13. Konstrukční aspekty návrhu výměníků.

Osnova cvičení:

1. Zvláštní případy výpočtu součinitele přestupu tepla.

2. Výpočet součinitelů přestupu tepla při fázových přeměnách.

3. Hydraulický a tepelný výpočet výměníků tepla.

4. Výpočet kaloriferu.

5. Hydraulický a tepelný výpočet deskového nebo spirálového výměníku tepla.

6. Nestacionární ohřev nebo chlazení vsádek.

7. Komplexní návrh výměníků tepla. Výměníkové sítě.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10744502.html