Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

PŘENOS HYBNOSTI TEPLA A HMOTY – SPECIÁLNÍ OTÁZKY TEORIE

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W18TZ001 ZK 65P+0C
Garant předmětu:
Tomáš Jirout
Přednášející:
Tomáš Jirout
Cvičící:
Tomáš Jirout
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět rozšiřuje znalosti z přenosu hybnosti, tepla a hmoty zejména o pasáže založené na analytickém řešení parciálních diferenciálních rovnic, které nejsou probírány v základním studiu. Základní rovnice transportních jevů. Přenos hybnosti. Jednorozměrné proudění. Dvourozměrné proudění. Inspekční analýza Navierových-Stokesových rovnic. Přibližné metody řešení. Plouživé proudění. Ideální proudění. Proudění v mezní vrstvě. Integrální metody. Přenos tepla. Inspekční analýza Fourierovy Kirchhoffovy rovnice. Vedení tepla ve více proměnných. Konvektivní přenos tepla - Graetzovo řešení a Lévequeova aproximace. Přenos hmoty. Difúzní rovnice. Podobnost přenosu tepla a hmoty.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Exaktní řešení N.-S.rovnice - jednosměrná proudění. Proudění ve štěrbině.

•Proudění potrubím obdélníkového průřezu - rychlostní profil, průtok, součinitel třecí ztráty. Asymptotické vztahy.

•Potrubí kruhového a eliptického průřezu. Vývoj proudění v potrubí.

•Proudění newtonské kapaliny ve štěrbině s proměnlivou hloubkou a šířkou a mezi kotouči.

•Stékání mocninové kapaliny ve filmu po svislé stěně - profil smykového napětí, rychlostní profil, průtok.

•Rotační a vytlačovací reometrie. Proudová funkce.

•Plouživé obtékání koule - proudová funkce, rychlostní a tlakový profil, odporová síla.

Potenciální proudění. Potenciální obtékání válce - proudová funkce, rychlostní profil, tlakový profil.

•Proudění v mezní vrstvě - exaktní řešení.

•Proudění v mezní vrstvě - integrální rovnice a její řešení.

•Vedení tepla žebry. Nestacionární vedení tepla v poloneomezeném prostoru.

•Nestacionární vedení tepla -deska, válec.

•Konvekce v trubce - Levequeovo řešení.

•Teplotní mezní vrstva. Analogie mezi přenosem tepla a hmoty.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Bird, R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N.: Transport Phenomena, John Wiley & Sons, Inc. 2007. 928 p. ISBN 978-0470115398

•Bird, R.B., Stewart, Lightfoot, E.N, Klingenberg, D.J: Introductory Transport Phenomena. John Wiley & Sons, Inc. 2015. 784 p. ISBN 978-1-118-77552-3

•Šesták, J. Rieger, F.: Přenos hybnosti tepla a hmoty. Skripta ČVUT.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:B1-425
Jirout T.
09:00–13:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Konzultační místnost 12118
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6681606.html