Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fundamentals of Polymer Processing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E181123 Z,ZK 4 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Základy reologie a reometrie. Základní zpracovatelské procesy: doprava viskózních kapalin a sypkých látek, směšování viskózních kapalin, konvekce v nenewtonských kapalinách, tavení. Zpracovatelské operace a zařízení. Provedení, principy činnosti a základy výpočtu zařízení pro následující operace: vytlačování, válcování, vstřikování, vyfukování a lisování. Základy výroby syntetických vláken.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod. Smykové proudění. Tvar tenzoru rychlosti deformace a tenzoru napětí.

2. Materiálové funkce. Neustálené smykové proudění. Obecné reologické rovnice.

3. Reometrie. Viskozimetr se souosými válci, stanovení parametrů mocninového modelu.

4. Kapilární viskozimetr- stanovení parametrů mocninového modelu. Viskozimetr reogoniometr kužel-deska.

5. Proudění mocninových kapalin štěrbinou. Čerpáni a typy čerpadel pro viskózní kapaliny.

6. Šroubové čerpadlo -rychlostní profil, průtok, diferenciální výkonnostní charakteristika.

7. Šroubové čerpadlo -příkon, diferenciální příkonová charakteristika.

8. Šroubové čerpadlo - integrální izotermní a adiabatická výkonnostní charakteristika.

9. Diferenciální a integrální izotermní a adiabatická charakteristika hlavy. Pracovní bod.

10. Šroubový dopravník. Směšování - úvod, distribuční funkce kontinuální a vsádkový směšovač. Míchání ve šroubu. Směšovací zařízení.

11. Konvektivní sdílení tepla v mocninových kapalinách. Tavení - metody, kontaktní tavení s unášivým odvodem taveniny.

12. Vytlačování - úvod, vytlačovací stroje. Délka tavícího pásma. Vytlačovací hlavy. Vytlačovací linky.

13. Válcování -- úvod, tlakový profil, síla, rychlostní profil, příkon.

14. Vstřikování. Vyfukování. Lisování-úvod, výpočet síly při lisování. Základní postupy při výrobě syntetických vláken.

Osnova cvičení:

1. Měření na viskozimetru se souosými válci a na viskozimetru kužel-deska.

2. Zobecněný Maxwellův model pro smykové proudění. Měření parametrů binghamského modelu na viskozimetru se souosými válci

3. Kapilární viskozimetr-binghamské. Vyhodnocení měření na reogoniometru kužel-deska.

4. Výpočet tlaková ztráty při průtoku štěrbinovou hlavou. Výpočet kabelové hlavy.

5. Výpočet charakteristik šroubového čerpadla.

6. Porovnání charakteristik šroubového čerpadla, vliv geometrických parametrů.

7. Výpočet diskového čerpadlo.

8. Distribuční funkce F(t*), F(g*) - při proudění mocninových kapalin štěrbinou a mezi válci.

9. Ohřev polymerního roztoku v trubce.

10. Disipativní ohřev v rotačním viskozimetru.

11. Výpočet délky tavícího pásma. Výpočet kalandru.

12. Exkurze do výrobního závodu.

13. Exkurze do výrobního závodu.

14. Výpočet průběhu lisovací síly.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura: Tadmor Z., Gogos C.: Principles of polymer processing. J.Wiley 1979.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2364406.html