Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hydromechanical Unit Operations

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E181132 Z,ZK 5 3P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Theory and basic calculations of the following processes and equipment: flow in pipes and pipe networks, flow in porous and packed beds, filtration, sedimentation and bubbling, separation of mixtures by centrifugal force, fluidization, liquid mixing, storage and transport of particulate materials, crushing and milling, separation and granulation, mixing of particulate solids.

Požadavky:

After finishing subject

Momentum, Heat and Mass Transfer

Osnova přednášek:

1.Introduction. Mixing of liquids.

2.Basic equations. Friction losses. Basic calculations of pipes.

3.Gas flow in pipes. Basis of pipe networks calculation.

4.Flow of non-Newtonian fluids in pipes.

5.Calculation of pipes with pumps.

6.Flow in porous beds and packed columns.

7.Filtration.

8.Sedimentation. Hydraulic separation.

9.Bubbling, bubble columns, flotation.

10.Separation of mixtures by centrifugal force.

11.Fluidization.

12.Mixing in static mixers. Fundamentals of particulate mechanics.

13.Storage and transport of particulate materials, Crushing and milling.

14.Separation and granulation, mixing of particulate solids.

Osnova cvičení:

1. Design calculations of mixing equipments.

2. Calculations of pipe and pipe networks. Calculation of gas flow in pipes

3. Calculations of non-Newtonian fluids flow in pipes Calculation of pipes with pumps.

4. Calculations of flow in porous beds and packed columns. Design calculations of cake and bed filters.

5. Settling velocity calculation. Design calculations of settlers and classifiers.

6. Design calculations of centrifuges and cyclones.

7. Calculation equipments with fluidized beds.

Cíle studia:

Theory and basic calculations of the following processes and equipment: flow in pipes and pipe networks, flow in porous and packed beds, filtration, sedimentation and bubbling, separation of mixtures by centrifugal force, fluidization, liquid mixing, storage and transport of particulate materials, crushing and milling, separation and granulation, mixing of particulate solids.

Studijní materiály:

Rieger, F., Novák, V., Jirout, T.: Hydromechanické procesy I., II. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 209 p., 167 p., ISBN 80-01-03283-8.

McCabe et al.: Unit Operations of Chemical Engineering. McGraw-Hill 1993.

Geankopolis, C., J.: Transport Processes and Separation Process Principles. 4th edition. New Jersey: Publishing as Prentice Hall PTR, 2003.1026 p. ISBN 0-13-101367-X

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1049006.html