Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výroba a recyklace plastů a bioplastů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181121 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Základní popis technologií, výrobních linek a zařízení pro výrobu a recyklaci syntetických i přírodních polymerních materiálů. Rozdělení, složení a struktura polymerů a biopolymerů a suroviny pro jejich výrobu. Technologické postupy a polymerizační reakce při výrobě polymerů a biotechnologické postupy výroby biopolymerů. Metody a technologie recyklace plastů a odbourávání bioplastů. Výrobní linky a zařízení v těchto technologiích.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní rozdělení polymerů a jejich složení a struktura.

2. Metody přípravy polymerů. Polymerizační reakce.

3. Aditiva a pomocné látky pro plasty a elastomery.

4. Technologické postupy polymerace – výrobní linky.

5. Zařízení v technologiích výroby polymerů.

6. Podmínky, metody a technologie recyklace plastů.

7. Výrobní linky pro recyklaci plastů.

8. Zařízení v technologiích recyklace plastů.

9. Základní rozdělení biopolymerů, jejich klasifikace, vlastnosti, využití v průmyslu, recyklace a odbourání. Životní cyklus biologicky odbouratelných polymerů.

10. Technologie výroby bioplastů z odpadních surovin. Předúprava surovin. Technologie výroby biopolymerů pomocí enzymů, hub a plísní.

11. Zařízení v technologiích výroby a zpracování bioplastů.

12. Recyklace a odbourávání bioplastů – podmínky, metody, technologie, linky, zařízení.

13. Vliv na životní prostředí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Brydson J. A.: Plastics materials. Butterworth-Heinemann. 1999. ISBN 0 7506 4132 0

Stevens E. S.: Green Plastics: An introduction to the new science of biodegradable plastics. Princeton University Press. 2001. ISBN 978-0691049670.

Pila S.: Handbook of Bioplastics and Biocomposites Engineering Applications. Wiley-Scrivener Publishing House, Salem, 1st Edition, 2012. ISBN 978-0-470-62607-8.

Thielen M.: Bioplastics: Basisc. Applications. Markets. Polymedia Publisher. 2012. ISBN 978-3981498110.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6153806.html